İçeriğe atla

Yeni Ahit/Yuhanna/8

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 İsa ise Zeytinlik dağına gitti. 2 Sabah erken yine mabede geldi, bütün halk yanına geldiler; ve oturup onlara öğretmekte idi. 3 Yazıcılar ve Ferisiler zinada tutulmuş bir kadın getirdiler; onu ortaya koyarak, 4 İsaya dediler: Muallim, bu kadın zina işlemekte iken tutuldu. 5 Bu gibilerin taşlanmasını Musa şeriatte bize emretmiştir; sen ise, ne dersin? 6 İsayı suçlu çıkarmak için kendisini deneyerek bunu dediler. Fakat İsa eğilip parmağı ile yere yazı yazıyordu. 7 Ve kendinden sormakta devam etmeleri üzerine, doğruldu ve onlara dedi: Kadının üzerine sizden günahsız olan önce taş atsın. 8 Ve yine eğilip yere yazı yazıyordu. 9 Bunu işittikleri zaman, ihtiyarlardan başlayıp sonuncusuna kadar birer birer çıktılar. İsayı yalnız bıraktılar, kadın da ortada idi. 10 İsa doğrulup ona dedi: Kadın, onlar nerede? Kimse sana hükmetmedi mi? 11 Kadın: Kimse, ya Rab, dedi. İsa: Ben de sana hükmetmem; git, bundan sonra artık günah işleme, dedi. 12 Bundan sonra İsa yine onlara söyleyerek dedi: Ben dünyanın nuruyum; benim ardımca gelen karanlıkta yürümez, ve kendisinde hayat nuru olur. 13 Ferisiler ona dediler: Kendin için sen şehadet ediyorsun; senin şehadetin doğru değildir. 14 İsa cevap verip onlara dedi: Ben kendim için şehadet ediyorsam da, şehadetim doğrudur; çünkü ben nereden gelip nereye gittiğimi bilirim; fakat siz nereden geldiğimi, yahut nereye gittiğimi bilmezsiniz. 15 Siz bedene göre hükmedersiniz; ben hiç kimseye hükmetmem. 16 Ve eğer ben hükmedersem bile, benim hükmüm doğrudur; çünkü yalnız değilim; fakat ben ve beni gönderen Baba... 17 Ve iki adamın şehadeti doğru olduğu sizin şeriatinizde de yazılıdır. 18 Kendim için şehadet eden benim; ve beni gönderen Baba benim için şehadet eder. 19 O vakit ona dediler: Baban nerede? İsa cevap verdi: Siz ne beni, ne de Babamı bilirsiniz; eğer beni bilseydiniz, Babamı da bilmiş olurdunuz. 20 İsa bu sözleri mabette öğretirken hazinede söyledi; kimse de onu tutmadı, çünkü onun saati henüz gelmemişti. 21 Ve yine onlara dedi: Ben gidiyorum, siz beni arayacaksınız, ve günahınız içinde öleceksiniz; benim gittiğim yere siz gelemezsiniz. 22 İmdi Yahudiler dediler: Acaba o kendisini öldürecek mi ki: Benim gittiğim yere siz gelemezsiniz, diyor? 23 Ve onlara dedi: Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım; siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. 24 Bundan ötürü size: Günahlarınız içinde öleceksiniz, dedim. Zira benim o olduğuma siz iman etmezseniz, günahlarınız içinde ölürsünüz. 25 Bunun için ona: Sen kimsin? dediler. İsa onlara dedi: Ben tam o size dediğim zatım. 26 Hakkınızda söyleyecek ve hükmedecek çok şeylerim var; fakat beni gönderen doğrudur; ve ben ondan işittiklerimi dünyaya söylüyorum. 27 Baba için kendilerine söylediğini anlamadılar. 28 İmdi İsa dedi: Ne vakit İnsanoğlunu yukarı kaldırırsanız, o zaman bileceksiniz ki, ben oyum, ve kendiliğimden bir şey yapmıyorum, fakat bunları Babanın bana öğrettiği gibi söylüyorum. 29 Beni gönderen benimledir; o beni yalnız bırakmadı; çünkü ben daima ona hoş gelen şeyleri yapıyorum. 30 Bunları söylediği zaman, bir çokları ona iman ettiler. 31 İmdi İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere dedi: Eğer siz benim sözümde durursanız, gerçekten benim şakirtlerimsiniz; 32 siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir. 33 Ona cevap verdiler: İbrahim zürriyetiyiz; hiç kimseye asla kölelik etmedik; sen nasıl: Azat olacaksınız, diyorsun? 34 İsa onlara cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu size derim: Günah işleyen herkes günahın kölesidir. 35 Evde köle ebediyen durmaz; oğul ebediyen durur. 36 Bunun için eğer Oğul sizi azat ederse, gerçekten azat olursunuz. 37 İbrahim zürriyeti olduğunuzu bilirim; fakat beni öldürmeğe çalışıyorsunuz; çünkü benim sözüm içinizde yer tutmuyor. 38 Ben Babamın yanında gördüklerimi söylüyorum; siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. 39 Onlar cevap verip kendisine: Babamız İbrahimdir, dediler. İsa onlara dedi: İbrahim çocukları olsaydınız, İbrahimin işlerini yapardınız. 40 Fakat beni, Allahtan işittiğim hakikati size söylemiş olan adamı, şimdi öldürmeğe çalışıyorsunuz; İbrahim bunu yapmadı. 41 Siz babanızın işlerini yapıyorsunuz. Ona dediler: Biz zinadan doğmadık; bizim bir babamız var, o da Allahtır. 42 İsa onlara dedi: Eğer Allah sizin Babanız olsaydı, beni severdiniz; çünkü ben Allahtan çıkıp geldim; çünkü ben kendiliğimden de gelmedim, fakat o beni gönderdi. 43 Neden söylediğimi anlamıyorsunuz? Çünkü benim sözümü dinlemiyorsunuz. 44 Siz babanız İblistensiniz; ve babanızın heveslerini yapmak istiyorsunuz. O başlangıçtan katil idi, ve hakikatte durmadı; çünkü kendisinde hakikat yoktur. Yalan söylediği zaman, kendisininkinden söyler, çünkü o yalancıdır, ve yalanın babasıdır. 45 Fakat ben hakikati söylediğim için bana iman etmiyorsunuz. 46 Bende günah olduğunu sizden kim ispat eder? Ben hakikati söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? 47 Allahtan olan, Allahın sözlerini dinler; onun için siz dinlemiyorsunuz, çünkü Allahtan değilsiniz. 48 Yahudiler cevap verip ona dediler: Sen Samiriyelisin, ve sende cin var, dediğimiz doğru değil mi? 49 İsa cevap verdi: Bende cin yoktur; fakat Babama hürmet ederim, ve siz beni tahkir ediyorsunuz. 50 Fakat ben kendi izzetimi aramıyorum; arayan ve hükmeden biri vardır. 51 Doğrusu ve doğrusu size derim: Eğer bir kimse benim sözümü tutarsa, ebediyen ölüm görmeyecektir. 52 Yahudiler ona dediler: Şimdi bildik ki, sende bir cin vardır; İbrahim öldü, peygamberler de, ve sen: Eğer bir kimse benim sözümü tutarsa, ebediyen ölümü tatmayacaktır, diyorsun. 53 Yoksa sen babamız İbrahimden büyük müsün? O öldü; peygamberler de öldüler; sen kendini kim sayıyorsun? 54 İsa cevap verdi: Eğer ben kendimi taziz edersem, benim izzetim hiçtir; beni taziz eden Babamdır; siz: O, Allahımızdır, dersiniz, 55 ve onu bilmezsiniz; fakat ben onu bilirim; ve eğer onu bilmem dersem, sizin gibi yalancı olurum; fakat ben onu bilirim, ve sözünü tutarım. 56 Babanız İbrahim benim günümü göreceği için mesrur oldu; gördü, ve sevindi. 57 Bunun için Yahudiler ona dediler: Henüz elli yaşında değilsin, İbrahimi de gördün mü? 58 İsa onlara dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: İbrahim olmadan önce ben varım. 59 O zaman üzerine atmak için taşlar kaldırdılar, fakat İsa gizlendi, ve mabetten çıktı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.