Yeni Ahit/1. Yuhanna/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bakın, Allahın çocukları çağırılalım diye, Baba bize ne çeşit sevgi verdi; ve öyleyiz. Bu sebepten dünya bizi tanımıyor, çünkü onu tanımadı. 2 Ey sevgililer, şimdi Allahın çocuklarıyız, ve ne olacağımız henüz izhar olunmadı. Eğer o izhar olunursa, ona benzer olacağımızı biliriz, çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 3 Ve ona ümit bağlayan her adam, o saf olduğu gibi, kendini saf kılar. 4 Her günah işleyen şeriate tecavüz eder, ve günah şeriate tecavüzdür. 5 Ve günahları kaldırsın diye, onun izhar olunduğunu bilirsiniz; ve onda günah yoktur. 6 Onda duran her adam günah işlemez, her günah işleyen onu görmemiş ve tanımamıştır. 7 Ey küçük çocuklar, kimse sizi saptırmasın; o salih olduğu gibi, salâh işleyen salihtir; 8 günah işleyen İblistendir, çünkü İblis başlangıçtan beri günah işliyor. Bunun için Allahın Oğlu, İblisin işlerini çözsün diye, izhar olundu. 9 Her Allahtan doğmuş olan günah işlemez, çünkü onun tohumu kendisinde kalır; ve günah işleyemez, çünkü Allahtan doğmuştur. 10 Allahın çocukları ile İblisin çocukları bunda bellidir; salâh işlemeyen ve kardeşini sevmeyen her adam Allahtan değildir. 11 Çünkü başlangıçtan işittiğiniz tenbih şudur: birbirimizi sevelim; 12 şerirden olan ve kardeşini öldüren Kain gibi değil. Ve onu niçin öldürdü? Çünkü kendi işleri kötü, fakat kardeşinin işleri salihti. 13 Ey kardeşler, eğer dünya sizden nefret ederse, şaşmayın. 14 Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz, çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. 15 Kardeşinden nefret eden her adam katildir; ve bilirsiniz ki hiç bir katilde, kendisinde duran ebedî hayat yoktur. 16 Sevgiyi bununla biliyoruz; çünkü o bizim uğrumuza canını verdi; bizim de kardeşler uğruna canlarımızı vermemiz gerektir. 17 Fakat kimde dünya malı olur, ve kardeşini ihtiyaçta görür, ve ona karşı şefkatini kaparsa, Allahın sevgisi onda nasıl kalır? 18 Ey küçük çocuklar, sözle ve dille değil, ancak işle ve hakikatle sevelim. 19 Hakikatten olduğumuzu bununla bileceğiz, ve onun önünde yüreğimizi tatmin edeceğiz; 20 çünkü yüreğimiz bizi mahkûm ederse, Allah yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 21 Ey sevgililer, eğer yüreğimiz bizi mahkûm etmezse, Allahın indinde cesaretimiz olur; 22 ve her ne dilersek ondan alırız, çünkü onun emirlerini tutuyoruz, ve onun indinde makbul olan şeyleri yapıyoruz. 23 Ve onun emri şudur: bize emrettiği gibi Oğlunun, İsa Mesihin, ismine inanalım ve birbirimizi sevelim. 24 Ve onun emirlerini tutan onda ve o da kendisinde durur. Ve onun bizde durduğunu bununla, bize verdiği Ruhtan, biliriz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.