Yeni Ahit/Matta/7

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Başkalarını Yargılamak[1]

1Eğer başkalarını yargılarsanız, siz de yargılanırsınız. 2Başkalarını ne şekilde yargılarsanız, siz de aynı şekilde yargılanacaksınız ve yargılamayı ne ölçüde yaparsanız sizin için de aynı ölçü kullanılacak. 3Neden kardeşinin gözündeki talaş kırıntısını görürsün de kendi gözündeki koca tahtayı görmezsin? 4Nasıl olur da gözünde koca tahta durmaya devam ederken, din kardeşine, 'Gözündeki kırıntıyı çıkarayım' dersin?! 5Seni münafık! Önce kendi gözündeki tahtayı çıkar, böylece din kardeşinin gözündeki kırıntıyı çıkarmak için daha iyi göreceksin. 6Köpeklere, kutsal olanı vermeyin. Domuzlara, incilerinizi atmayın. Eğer böyle yaparsanız, önce onları ayaklarının altında ezip sonra da sizi parça parça edebilirler.

Dua Edin, Arayın, Kapıyı Tıklatın[2]

7İsteyin ve size verilecektir; ararsanız bulacaksınız ve eğer kapıyı tıklatırsanız, kapı sizin için açılacaktır. 8Zira, her isteyene verilir, arayanlar bulurlar ve kapıyı tıklatana, kapı açılır. 9İçinizden hanginizden oğlu ekmek istese, ona karşılık olarak taş verir? 10Veya kendisinden balık isterse, ona yılan verir? 11Sizler, içinizde şeytanlık olmasına rağmen çocuklarınıza nasıl iyi hediyeler vermeyi biliyorsanız, gökteki Babanız, pek tabi, kendisinden isteyenlere nice güzel hediyeler verir. 12Netice olarak, diğer insanlardan nasıl muamele görmek istiyorsanız siz de onlara aynısını yapın. Bu husus, dînî hukukun ve peygamberlerin getirdiği hukukun özetidir.

Dar Kapı ve Geniş Kapı[3]

13Dar girişi kullanın. Zira, insanları mahvoluşa götüren kapı ve yol geniştir ve birçokları o kapıdan geçmişlerdir. 14Fakat hayata götüren kapı küçüktür ve ona giden yol da dardır ve çok azı bunu farketmişlerdir.

Gerçek Peygamberler ve Sahte Peygamberler[4]

15Sahte peygamberlere dikkat edin! Size kuzunun postu içinde gelirler, fakat hakikatte vahşi kurtlardır onlar. 16Meyvelerinden tanıyacaksınız onları. İnsanlar hiç dikenli çalılardan üzüm ya da devedikeninden incir elde edebilir mi? 17Aynı şekilde, her faydalı ağaçtan faydalı meyve elde edilir, fakat zararlı ağaçtan ise zararlı meyve elde edilir. 18Faydalı ağaçtan zararlı meyve elde edilemez. Zararlı ağaçtan da faydalı meyve elde edilemez. 19Faydalı meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. 20İşte bunun gibi, meyvelerinden tanıyacaksınız onları.

Gerçek Havariler ve Sahte Havariler

21Bana 'Rab, Rab' diye hitap eden her kişi göksel krallığa katılmayacaktır, fakat sadece, gökte olan Babamın isteklerine göre amel edenler göksel krallığa katılacaktır. 22O gün birçok kişi bana şöyle diyecek, 'Rab, Rab! Senin adınla peygamberlikte bulunmadık mı? Senin adınla cin çıkarmadık mı? Senin adınla birçok mucize gerçekleştirmedik mi?' 23Bunun üzerine ben onlara açıkça şunu söyleyeceğim, 'Sizi hiçbir zaman tanımadım. Uzak olun benden, ey kötü amel sahipleri!'

Bilge İnşaatçılar ve Akılsız İnşaatçılar[5]

24Bu sözlerimi duyan ve onunla amel eden kişiler, evini kaya üzerinde inşa eden bilge bir insana benzerler. 25Yağmur yağdı, seylaplar meydana geldi, sert rüzgarlar esti ve eve çarptı; yine de ev çökmedi, çünkü temeli bir kaya üzerine inşa edilmişti. 26Sözlerimi duyan fakat onunla amel etmeyen her kişi de evini kum üzerine inşa eden akılsız adama benzemektedir. 27Yağmur yağdı, seylaplar meydana geldi, sert rüzgarlar esti ve eve çarptı; ev büyük bir çöküşle çöktü." 28İsa, bu sözlerini tamamlayınca, kalabalıklar onun öğretişine hayret etti. 29Çünkü onlara, onların dinî hukuk bilginleri gibi değil, fakat yetki sahibi bir kişi olarak öğretiyordu.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 6:37-38, 41-42
  2. Ayrıca bkz. Luka, 11:9-13
  3. Ayrıca bkz. Luka, 13:24
  4. Ayrıca bkz. Matta, 12:33-35; Luka, 6:43-44
  5. Ayrıca bkz. Luka, 6:47-49