Yeni Ahit/Matta/7

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Hükmetmeyin ki, hükmolunmayasınız. 2 Çünkü ne hükümle hükmederseniz, onunla hükmolunacaksınız; ölçtüğünüz ölçü ile de size ölçülecektir. 3 Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği seçmezsin? 4 Yahut nasıl kardeşine: Bırak, gözündeki çöpü çıkarayım, dersin? İşte, mertek senin gözünde! 5 Ey ikiyüzlü, önce kendi gözünden merteği çıkar, o vakit çöpü kardeşinin gözünden çıkarmak için iyi görürsün. 6 Mukaddes olanı köpeklere vermeyin, ve incilerinizi domuzların önüne atmayın ki, onları ayakları altında çiğnemesinler, ve dönüp sizi parçalamasınlar. 7 Dileyin, size verilecektir; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 8 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, ve kapıyı çalana açılır. 9 Sizden hangi adam, oğlu ondan ekmek ister de, ona taş verir? 10 veya balık ister de, ona yılan verir? 11 İmdi sizler kötü olduğunuz halde, çocuklarınıza iyi hediyeler vermeği bilirseniz, göklerde olan Babanız kendisinden dileyenlere ne kadar ziyade iyi şeyler verir! 12 İmdi, insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın; çünkü şeriat budur, peygamberler de. 13 Dar kapıdan girin; zira helâke götüren kapı geniş, ve yol enlidir; ve ondan girenler çoktur. 14 Çünkü hayata götüren kapı dar, ve yol sıkışıktır, ve onu bulanlar azdır. 15 Yalancı peygamberlerden sakının; onlar size koyun esvabında gelirler, fakat iç yüzden kapıcı kurtlardır. 16 Onları meyvalarından tanıyacaksınız. İnsanlar dikenlerden üzüm, yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mı? 17 Böylece her iyi ağaç iyi meyva verir; fakat çürük ağaç kötü meyva verir. 18 İyi ağaç kötü meyva veremez; çürük ağaç da iyi meyva veremez. 19 İyi meyva vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. 20 Öyle ise, onları meyvalarından tanıyacaksınız. 21 Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam göklerin melekûtuna girecek değildir; ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer. 22 O günde bir çokları bana: Ya Rab, ya Rab, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? Ve senin isminle cinleri çıkarmadık mı? Ve senin isminle çok kudretli işler yapmadık mı? diyecekler. 23 Ve o zaman ben onlara açıkça söyleyeceğim: Ben sizi hiç tanımadım, yanımdan gidin, fesat işleyenler! 24 İmdi, benim bu sözlerimi kim işitir ve onları yaparsa, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. 25 Yağmur yağdı, seller geldi, yeller esti, ve o eve çarptılar; ev yıkılmadı; çünkü kaya üzerine kurulmuştu. 26 Ve benim bu sözlerimi işiten ve yapmayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. 27 Yağmur yağdı, seller geldi, yeller esti, ve o eve saldırdılar; ev yıkıldı; ve onun yıkılması büyük oldu. 28 Ve vaki oldu ki, İsa bu sözleri bitirince, halk onun öğretişine çok şaştılar. 29 Çünkü İsa onlara kendi yazıcıları gibi değil, hâkimiyet sahibi biri gibi öğretiyordu.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.