Yeni Ahit/Matta/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi İsa, kıral Hirodesin günlerinde, Yahudiye Beytleheminde doğduğu zaman, işte, şarktan Yeruşalime müneccimler gelip dediler: 2 Yahudilerin Kıralı doğan zat nerededir? Çünkü onun yıldızını şarkta gördük, ve ona secde kılmağa geldik. 3 Kıral Hirodes bunu işitince, bütün Yeruşalimle beraber yüreği oynadı. 4 Hirodes bütün başkâhinleri ve kavmın yazıcılarını toplayarak, onlardan Mesihin nerede doğacağını sordu. 5 Onlar da kendisine dediler: Yahudiye Beytleheminde; çünkü peygamber vasıtası ile şöyle yazılmıştır:
6 "Ve sen, ey Beytlehem, Yahuda diyarı,
Yahuda reisleri arasında hiç de en küçüğü değilsin;
Zira kavmim İsraili güdecek olan reis senden çıkacaktır."
7 O zaman Hirodes müneccimleri gizlice çağırdı; ve onlardan yıldızın ne vakit gözüktüğünü iyice öğrendi. 8 Ve: Gidin, ve çocuk hakkında iyi araştırın; onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki, ben de gelip ona secde kılayım, diyerek kendilerini Beytleheme gönderdi. 9 Onlar da kıralı dinleyip yollarına gittiler; ve işte, şarkta gördükleri yıldız önlerince gidiyordu; ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. 10 Onlar da yıldızı gördükleri zaman, taşkın sevinçle sevindiler. 11 Eve girip anası Meryem ile çocuğu gördüler; ve yere kapanıp ona secde kıldılar; hazinelerini açarak ona hediyeler, altın, günnük, ve mür takdim ettiler. 12 Hirodesin yanına dönmesinler diye rüyada kendilerine bildirildiğinden, memleketlerine başka bir yoldan gittiler. 13 İmdi, müneccimler yola çıktıktan sonra, işte, Rabbin meleği Yusufa ruyada görünüp dedi: Kalk, anası ile çocuğu al, ve Mısıra kaç; ve ben sana söyleyinceye kadar orada kal; çünkü Hirodes çocuğu yok etmek için onu arayacaktır. 14 Yusuf kalktı, geceleyin anası ile çocuğu aldı, ve Mısıra gitti. 15 Ve Hirodesin ölümüne kadar orada kaldı; ta ki, peygamber vasıtası ile: "Oğlumu Mısırdan çağırdım," diye Rabbin söylediği söz yerine gelsin. 16 O vakit, Hirodes müneccimler tarafından oynatıldığını görünce, pek çok kızdı, ve Beytlehemde ve bütün sınırları içinde, müneccimlerden iyice öğrendiği zamana göre, iki yaşındaki ve daha aşağı bütün erkek çocukları öldürttü. 17 O zaman Yeremya peygamber vasıtası ile söylenen:
18 "Ramada bir ses işitildi;
Ağlayış ve çok figan;
Çocukları için ağlayan Rahel teselli edilmek istemez;
Çünkü onlar yok,"
sözü yerine geldi. 19 Fakat Hirodes ölünce, işte, Rabbin meleği Mısırda Yusufa rüyada görünüp dedi: 20 Kalk, çocuğu ve anasını al, ve İsrail diyarına git; çünkü çocuğun canını arayanlar öldüler. 21 Ve Yusuf kalktı, ve çocuğu ve anasını aldı, ve İsrail diyarına girdi. 22 Fakat babası Hirodesin yerine, Arhelaosun Yahudiyede kıral olduğunu işitince, oraya gitmeğe korktu, ve rüyada kendisine bildirilip, Galile taraflarına çekildi, 23 ve gelip Nâsıra denilen şehirde oturdu; ta ki, peygamberler vasıtası ile: "Nâsıralı çağırılacaktır," diye söylenen söz yerine gelsin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.