Yeni Ahit/1. Korintoslulara/10

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Çünkü, ey kardeşler, size meçhul kalmasını istemem ki bütün atalarımız bulut altında idiler, ve hepsi denizden geçtiler; 2 ve hepsi bulutta ve denizde Musaya vaftiz olundular; 3 ve hepsi aynı ruhanî yiyecek yediler; 4 ve hepsi aynı ruhanî içecek içtiler; çünkü artlarınca gelen ruhanî kayadan içiyorlardı; ve o kaya Mesihti. 5 Fakat Allah onların çoğundan razı değildi; çünkü çölde yere serildiler. 6 Ve onlar kötü şeylere iştihalı oldukları gibi, biz de iştihalı olmayalım diye bu şeyler bize misaller oldu. 7 Onlardan bazıları gibi putperest de olmayın; nitekim yazılmıştır: "Kavm yemeğe ve içmeğe oturdu, ve oynamağa kalktılar." 8 Ve zina etmeyelim, nitekim onlardan bazıları zina ettiler, ve bir günde yirmi üç bin kişi düştüler. 9 Ve Rabbi denemeyelim, nitekim onlardan bazıları denediler, ve yılanlarla helâk edildiler. 10 Ve söylenmeyin, nitekim onlardan bazıları söylendiler, ve helâk edici tarafından helâk edildiler. 11 Ve bu şeyler misal olarak onlara vaki oluyordu; ve devirlerin sonuna yetişmiş olan bizlere nasihat olmak için yazıldı. 12 Bunun için, duruyorum zanneden sakınsın, düşmesin. 13 İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermeyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır. 14 Bundan dolayı, sevgililerim, putperestlikten kaçın. 15 Akıllılara söyler gibi söylüyorum; dediğime siz hükmedin. 16 Bereketlediğimiz bereket kâsesi, Mesihin kanına iştirak değil midir? Kırdığımız ekmek, Mesihin bedenine iştirak değil midir? 17 Mademki ekmek birdir, çok olduğumuz halde bir bedeniz; çünkü hepimiz bir ekmekten hissedarız. 18 Bedene göre İsraile bakın; kurbanları yiyenler mezbah ile iştirak edenler değil midirler? 19 İmdi ne diyorum? Put kurbanı bir şey midir? Yahut put bir şey midir? 20 Fakat diyorum ki Milletler kurban ettikleri şeyleri Allaha değil, cinlere kurban ediyorlar; ve cinlerle iştirak etmenizi istemem. 21 Rabbin kâsesinden ve cinlerin kâsesinden içemezsiniz; Rabbin sofrasından ve cinlerin sofrasından hissedar olamazsınız. 22 Yahut Rabbi gayrete mi getiriyoruz? Acaba ondan kuvvetli miyiz? 23 Her şey caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey caizdir; fakat her şey bina etmez. 24 Herkes kendisinin iyiliğini değil, fakat başkasınınkini arasın. 25 Vicdan için hiçbir şey tahkik etmeyerek kasaplar çarşısında satılan her şeyi yiyin; 26 çünkü: "Yeryüzü ve onun doluluğu Rabbindir." 27 Eğer iman etmeyenlerden biri sizi çağırır, ve gitmek isterseniz, vicdan için hiç bir şey tahkik etmeyerek önünüze konulan her şeyi yiyin. 28 Fakat eğer biri size: Bu bir kurban etidir, derse, o haber veren için ve vicdan için yemeyin; 29 vicdan diyorum, senin değil, ötekinin vicdanı; çünkü niçin benim hürriyetime başka vicdanla hükmolunuyor? 30 Eğer şükrederek hissemi alıyorsam, şükrettiğim şeyden dolayı niçin takbih olunuyorum? 31 İmdi gerek yer, gerek içer, ve her ne yaparsanız, her şeyi Allahın izzeti için yapın. 32 Gerek Yahudilere, gerek Yunanlılara ve gerek Allahın kilisesine tökez olmayın; 33 nasıl ki ben de kendi menfaatimi değil, kurtulsunlar diye bir çoklarının menfaatini arayarak, her şeyde cümleyi hoşnut ediyorum.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.