Yeni Ahit/İbranilere/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bunun için işitilmiş olan şeyleri bir suretle kaçırmayalım diye, onlara daha ziyade dikkat etmemiz lâzımdır. 2 Çünkü eğer melekler vasıtası ile söylenilmiş söz sabit oldu ise, ve her suç ve itaatsizlik haklı karşılığını aldı ise, 3 bu kadar büyük kurtuluşu ihmal edersek, biz nasıl kaçarız? O kurtuluş başlangıçta Rab vasıtası ile söylendi, işitenler tarafından bize tasdik olundu; 4 Allah da alâmetlerle ve hârikalarla ve çeşit çeşit kudretlerle ve Ruhülkudüsün mevhibeleri ile kendi iradesine göre onlarla beraber şehadet etti. 5 Çünkü hakkında söylediğimiz gelecek âlemi meleklere tâbi kılmadı. 6 Fakat biri bir yerde şehadet ederek dedi:
"İnsan nedir ki, onu anasın,
Yahut âdem oğlu nedir ki, onu arayasın?
7 Onu meleklerden biraz aşağı kıldın;
İzzet ve hürmet tacını ona giydirdin;
Ellerinin işleri üzerine onu koydun;
8 Bütün şeyleri onun ayakları altına tâbi kıldın."
Çünkü ona bütün şeyleri tâbi kılmakla, ona tâbi kılınmamış bir şey bırakmadı. Fakat şimdi ona bütün şeylerin tâbi kılınmış olduğunu henüz görmüyoruz. 9 Fakat meleklerden biraz aşağı kılınmış olanı, İsayı, Allahın inayeti ile her adam için ölümü tatsın diye, ölüm elemi sebebi ile izzet ve hürmet tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. 10 Çünkü çok oğulları izzete getirirken, onların kurtuluş reisini elemlerle kemale erdirmesi, bütün şeyler kendisine ve kendi vasıtası ile olana münasipti. 11 Çünkü takdis eden ve takdis edilenler, hepsi bir zattandır; bu sebepten onları kardeşler, diye çağırmaktan utanmayıp diyor:
12 "Senin ismini kardeşlerime ilân edeceğim,
Cemaat içinde sana hamdedeceğim."
13 Ve yine: "Ben ona güveneceğim." Ve yine: "İşte, ben ve Allahın bana verdiği çocuklar." 14 İmdi, çocuklar kana ve ete şerik olduklarından, kendisi de bu şeylere aynı suretle hissedar oldu; ta ki, ölüm kuvvetine malik olanı, yani, İblisi, ölüm vasıtası ile iptal etsin; 15 ve yaşadıkları bütün müddetçe, ölüm korkusu ile köleliğe tâbi olanların hepsini azat etsin. 16 Çünkü gerçekten meleklere yardım etmiyor, fakat İbrahim zürriyetine yardım ediyor. 17 Bunun için her şeyde kardeşlerine benzemesi gerekti, ta ki, kavmın günahlarına kefaret etmek üzre Allaha ait olan şeylerde merhametli ve sadık başkâhin olsun. 18 Çünkü kendisinin imtihan edilmiş olarak elem çektiği şeyde, imtihan olunanlara imdat edebilir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.