Yeni Ahit/Titusa/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Reislere ve hükûmetlere tâbi olmağı, itaat etmeği, her iyi iş için hazır olmağı, 2 kimseye küfretmemeği, kavgacı olmamağı, bütün insanlara tam hilim göstererek mülâyim olmağı onlara ihtar et. 3 Çünkü bir vakitler biz de anlayışsız, itaatsiz, aldanan, çeşit çeşit arzulara ve zevklere kulluk eden, fenalık ve hasette yaşayan, nefret edilen, ve birbirine buğzeden adamlardık. 4 Fakat Kurtarıcımız Allahın iyiliği ve insana muhabbeti izhar olunduğu zaman, 5 salâhta yaptığımız işlerden dolayı değil, ancak yeniden doğum yıkaması ile, 6 ve Kurtarıcımız İsa Mesih vasıtası ile üzerimize bol bol döktüğü Ruhülkudüsün yeniletmesi ile, bizi kendi merhametine göre kurtardı; 7 ta ki, kendi inayeti ile salih sayılmış olarak, ebedî hayat ümidine göre mirasçılar olalım. 8 Bu söz sadıktır, ve Allaha iman etmiş olanların iyi işlerle meşgul olmağı düşünmeleri için, bu şeyler hakkında itimatla teyit etmeni istiyorum. Bunlar insanlara iyi ve faidelidirler; 9 fakat akılsızca mubahaseler, ve nesepnameler, ve münazaalar, ve şeriat kavgalarından sakın; çünkü faidesiz ve boşturlar. 10 Fırkacı adamdan, birinci ve ikinci nasihatten sonra, çekin; 11 böyle bir adamın sapmış olduğunu ve kendi kendini mahkûm etmiş olarak günah işlediğini bilirsin. 12 Arteması, yahut Tihikosu sana gönderdiğim zaman, Nikopolise yanıma gelmeğe gayret et; çünkü orada kışı geçirmeğe karar verdim. 13 Fakih Zenası ve Apollosu yola çıkarırken, bir eksikleri olmamasına gayret et. 14 Ve bizimkiler de semeresiz olmasınlar diye, zarurî ihtiyaçları için iyi işlerle meşgul olmağı ögrensinler. 15 Benimle beraber olanların hepsi sana selâm ederler. İmanda bizi sevenlere selâm söyle. İnayet hepinizle beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.