Yeni Ahit/Matta/3

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Vaftizci Yahya'nın Yolu Hazırlaması[1]

1O vakitlerde Vaftizci Yahya zuhur etti. Yahudiye'nin kırsalında vaaz etmeye 2ve şöyle demeye başladı: "Günahlarınızdan tövbe edin. Çünkü göksel krallığın vakti yaklaştı." 3Yeşaya peygamber vasıtasıyla kendisi hakkında haber verilen o kişi, Yahya'dır:

"Kırsalda birisinin sesi yükselmekte şöyle,
'Rabbin yolunu hazırlayın,
onun için yolları düzeltin' "[2]

4Yahya'nın elbiseleri deve tüyündendi. Belinde deriden bir kuşak vardı. Yiyeceği, çekirgeler ve yaban balıydı. 5İnsanlar Kudüs'ten, tüm Yahudiye'den ve Erden nehri civarından ona geliyorlardı. 6Günahlarını itiraf etmeye geliyorlardı. Onun tarafından Erden Nehri'nde vaftiz ediliyorlardı. 7Ferisilerden ve Saddukilerden pek çok kişinin onun vaftiz yaptığı yere geldiğini gördüğünde, Yahya onlara şöyle dedi: "Ey zehirli yılanlar soyu! Yaklaşmakta olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? 8Tövbede sebat ederek meyve verin. 9Kendi kendinize 'Bizim atamız olarak İbrahim var' şeklinde düşünmeyin. Size diyorum ki, Tanrı isterse şu taşlardan İbrahim için çocuk yaratabilir. 10Balta çoktan ağaçların dibine gelmiş durumdadır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilecek ve ateşe atılacaktır. 11Ben sizi tövbe için suyla vaftiz etmekteyim. Fakat benden sonra, benden daha güçlü olan gelecektir. Onun çarıklarını bile taşımaya layık değilim. O sizi Kutsal Ruh ile ve ateşle vaftiz edecektir. 12Onun yabası elindedir. O, harman yerini temizleyecek ve buğdaylarını toplayıp ahıra yığacaktır. Samanı ise hiç sönmeyen ateşte yakacaktır."

İsa'nın Vaftiz Edilişi[3]

13Bir gün İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek için Celile'den Erden Nehri'ne geldi. 14Yahya, onu vazgeçirmek isteyerek ona şöyle dedi: "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekir, buna rağmen sen mi bana vaftiz edilmeye geliyorsun?" 15İsa şöyle karşılık verdi: "Bırak da şimdi böyle olsun. Bütün doğruluğu gerçekleştirmek için bu şekilde yapmamız daha uygundur." Bunun üzerine Yahya, böyle olmasına razı oldu. 16İsa vaftiz tamamlanınca sudan çıktı. Bu sırada gökyüzü açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun bir güvercin suretinde oradan indiğini ve kendi üzerine konduğunu gördü. 17Gökten bir ses şöyle dedi: "Bu benim sevgili oğlumdur. Ondan çok hoşnutum."

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 1:1-8; Luka, 3:1-18; Yuhanna, 1:19-28
  2. Yeşaya, 40:3
  3. Ayrıca bkz. Markos, 1:9-11; Luka, 3:21-22