Yeni Ahit/Matta/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 O günlerde Vaftizci Yahya: 2 Tövbe edin, çünkü göklerin melekûtu yakındır, diye Yahudiye çölünde vâzederek meydana çıktı. 3 Çünkü İşaya peygamber tarafından:
"Çölde çağıranın sesi:
Rabbin yolunu hazırlayın,
Onun yollarını düz edin,"
diye kendisi için söylenmiş olan budur. 4 Ve Yahyanın deve tüyünden esvabı, ve belinde deriden kuşağı vardı; yediği, çekirge ve yaban balı idi. 5 O zaman Yeruşalim, bütün Yahudiye ve bütün Erden çevresi Yahyaya çıkıyorlar; 6 ve günahlarını itiraf ederek, Erden ırmağında Yahya tarafından vaftiz olunuyorlardı. 7 Fakat Ferisiler ve Sadukilerden bir çoğunun vaftiz için geldiklerini görünce, onlara dedi: Ey engerekler nesli, gelecek öfkeden kaçmağı size kim gösterdi? 8 İmdi, tövbeye yakışır semere çıkarın, 9 ve: Babamız İbrahimdir, diye içinizden düşünmeyin; çünkü ben size derim ki, Allah İbrahime şu taşlardan evlât kaldırabilir. 10 Zaten balta da ağaçların kökü dibinde yatıyor; imdi, iyi meyva vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. 11 Gerçi tövbe için su ile ben sizi vaftiz ediyorum; fakat benden sonra gelen, benden daha kudretlidir; onun çarıklarını taşımağa ben lâyık değilim; o sizi Ruhülkudüs ile ve ateş ile vaftiz edecektir. 12 Onun yabası elindedir, ve harman yerini bütün bütün temizleyecektir; buğdayını ambara toplayacak, fakat samanı sönmez ateşle yakacaktır. 13 O zaman Yahya tarafından vaftiz olunmak için İsa Galileden Erdene, Yahyanın yanına geldi. 14 Fakat Yahya: Ben senin tarafından vaftiz olunmağa muhtacım, sen bana mı geliyorsun? diyerek önüne geçmek istiyordu. 15 Fakat İsa cevap verip ona dedi: Şimdi bırak, çünkü her salâhı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. 16 Ve İsa vaftiz olunup hemen sudan çıktı; ve işte, gökler açıldı, ve Allahın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü; 17 ve işte, göklerden bir ses dedi: Sevgili Oğlum budur, ondan razıyım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.