Yeni Ahit/1. Timoteosa/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Fakat Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinleyecekler, 2 yalan söyleyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak, 3 evlenmeği menedecekler, iman edip hakikati bilenler tarafından şükürle kabul olunmak üzre Allahın yarattığı yiyeceklerden çekinmeği emredeceklerdir. 4 Çünkü Allahın her mahlûku iyidir, ve eğer şükürle kabul olunursa, hiç bir şey reddolunmamalıdır; 5 çünkü Allahın sözü ve dua ile takdis olunur. 6 Bu şeyleri kardeşlere hatırlatmakla imanın, ve ardınca gittiğin iyi talimatın sözleri ile beslenmiş olarak Mesih İsanın iyi bir hizmetçisi olursun; 7 fakat murdar ve kocakarı masallarını reddet; ve kendini takvaya idman et; 8 çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir. 9 Bu söz sadık ve her veçhile kabule lâyıktır. 10 Çünkü bunun için emek veriyor ve cehdediyoruz; zira bütün insanların, bilhassa iman edenlerin Kurtarıcısı olan hay Allaha ümit etmişizdir. 11 Bu şeyleri tenbih et ve öğret. 12 Senin gençliğini kimse hor görmesin, fakat sözde, yaşayışta, sevgide, imanda, iffette, iman edenlere örnek ol. 13 Ben gelinceye kadar okumağa, teşvike ve öğretmeğe çalış. 14 Peygamberlikle ve ihtiyarlar heyetinin el komaları ile sana verilmiş olan sendeki mevhibeyi ihmal etme. 15 Bu şeylerde gayretli ol; senin terakkin cümlesine zahir olmak için bunlara kendini ver. 16 Kendine ve öğretişine dikkat et. Onlarda devam et; çünkü bunu yapmakla hem kendini, hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.