Yeni Ahit/Yuhanna/7

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bundan sonra İsa Galilede geziyordu, çünkü Yahudiler kendisini öldürmeğe çalıştıkları için Yahudiyede gezmek istemiyordu. 2 Yahudilerin Çardak bayramı yakındı. 3 Ve kardeşleri ona dediler: Buradan çıkıp Yahudiyeye git ki, şakirtlerin de yaptığın işleri görsünler. 4 Zira kendisini açıkça tanıtmak isteyen kimse işi gizlice yapmaz; eğer bu şeyleri sen yapıyorsan, kendini dünyaya göster. 5 Çünkü kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. 6 İmdi İsa onlara dedi: Benim vaktim daha gelmedi; fakat sizin vaktiniz daima uygundur. 7 Dünya sizden nefret edemez; fakat benden nefret eder; çünkü dünya hakkında, işleri kötü olduğuna ben şehadet ediyorum. 8 Siz bu bayrama çıkın; ben bu bayrama daha çıkmam; çünkü benim vaktim daha tamam olmamıştır. 9 Bu şeyleri onlara söyledikten sonra, Galilede kaldı. 10 Fakat onun kardeşleri bayrama çıkınca kendisi de o vakit, açıkça değil, fakat gizlice imiş gibi çıktı. 11 Yahudiler de onu bayramda arayıp: O nerede? diyorlardı. 12 Kalabalıklar arasında kendisi için çok mırıldanmalar oldu. Bazıları: İyi bir adamdır; başkaları: Hayır, fakat halkı saptırıyor, diyorlardı. 13 Fakat Yahudilerin korkusundan kimse kendisi için açıkça söylemiyordu. 14 Artık bayramın yarısı olunca, İsa mabede çıkıp öğretiyordu. 15 İmdi Yahudiler şaşıp: Hiç öğretilmemiş olduğu halde, bu adam yazıları nasıl biliyor? dediler. 16 İsa da onlara cevap verip dedi: Öğrettiğim benim değil, fakat beni gönderenindir. 17 Eğer biri onun iradesini yapmağı dilerse, öğretişin Allahtan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi söylediğimi bilecektir. 18 Kendiliğinden söyleyen kendi izzetini arar; fakat kendini gönderenin izzetini arayan, doğrudur, ve onda haksızlık yoktur. 19 Size şeriati Musa vermedi mi? Ve sizden kimse şeriati yapmıyor. Neden beni öldürmeğe çalışıyorsunuz? 20 Halk cevap verdi: Sende cin var; kim seni öldürmeğe çalışıyor? 21 İsa cevap verip onlara dedi: Ben bir iş yaptım, ve hepiniz bunun için şaşıyorsunuz. 22 Musa size sünneti verdi (ki, Musadan değil, ancak atalardandır); siz Sebt günü bir adamı sünnet edersiniz. 23 Mademki, Musanın şeriati bozulmasın diye, Sebt gününde adam sünnet ediliyor, Sebt gününde bir adamı bütün bütün sağalttığım için bana mı darılıyorsunuz? 24 Görünüşe göre hükmetmeyin; doğru hükmedin. 25 İmdi Yeruşalimlilerden bazıları dediler: Öldürmeğe uğraştıkları bu değil mi? 26 Ve işte, açıkça söylüyor; ona bir şey demiyorlar. Acaba reisler onun Mesih olduğunu gerçekten anladılar mı? 27 Fakat bu adamı biliriz, neredendir; fakat Mesih gelince, nereden olduğunu kimse bilmez. 28 Ve İsa mabette öğreterek çağırıp dedi: Hem beni biliyorsunuz, hem nereden olduğumu biliyorsunuz; ve ben kendiliğimden gelmedim; fakat beni gönderen gerçektir, siz onu bilmiyorsunuz. 29 Ben onu bilirim, çünkü ondanım, ve o beni gönderdi. 30 Bunun için kendini tutmağa çalıştılar, ve kimse üzerine el atmadı, çünkü onun saati henüz gelmemişti. 31 Fakat halktan bir çoğu ona iman edip dediler: Mesih gelince, bunun yaptıklarından daha çok mu alâmetler yapar? 32 Ferisiler halkın İsa hakkında bunları mırıldandıklarını işittiler, ve başkâhinler ve Ferisiler onu tutmak için memurlar gönderdiler. 33 Ve İsa dedi: Daha az bir zaman sizinleyim, ve beni gönderene gideceğim. 34 Siz beni arayacak ve bulmayacaksınız, ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. 35 Bunun için Yahudiler aralarında dediler: Bu adam nereye gidecek de biz onu bulmayacağız? Yunanlılar arasına dağılmış olanlara gidip Yunanlılara mı öğretecek? 36 Siz beni arayacak ve bulmayacaksınız, ve bulunduğum yere siz gelemezsiniz, dediği bu söz nedir? 37 Bayramın sonuncu büyük gününde, İsa durup çağırarak dedi: Eğer bir kimse susarsa, bana gelip içsin. 38 Kitabın dediği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akar. 39 Fakat bunu kendisine iman edenlerin alacakları Ruh hakkında söyledi; zira Ruh henüz verilmemişti; çünkü İsa henüz taziz olunmamıştı. 40 Halktan bazıları bu sözleri işittikleri zaman: Bu gerçekten o peygamberdir, dediler. 41 Başkaları: Bu Mesihtir, dediler; fakat bazıları dediler: Ne! Mesih Galileden mi gelir? 42 Kitap: "Mesih Davudun zürriyetinden, Davudun olduğu Beytlehem köyünden gelir," dememiş midir? 43 İmdi İsa yüzünden halk arasında ayrılık oldu. 44 Onlardan bazıları onu tutmak istediler; fakat kimse üzerine el atmadı. 45 İmdi memurlar başkâhinlere ve Ferisilere geldiler, ve memurlara: Niçin onu getirmediniz? dediler. 46 Memurlar cevap verdiler: Kimse asla böyle söylememiştir. 47 İmdi Ferisiler onlara cevap verdiler: Yoksa siz de mi saptırıldınız? 48 Reislerden, yahut Ferisilerden biri ona iman etti mi? 49 Fakat şeriati bilmeyen bu halk lânetlidir. 50 Onlardan biri olup önceden İsaya gelmiş olan Nikodimos onlara dedi: 51 Acaba şeriatimiz, önce kendisini dinleyip ne yaptığını bilmedikçe, bir adama hükmeder mi? 52 Cevap verip ona dediler: Yoksa sen de mi Galiledensin? Ara, ve bak, Galileden hiç peygamber çıkmaz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.