Yeni Ahit/Romalılara/9

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Vicdanım Ruhülkudüste benimle beraber şehadet ederek Mesihte hakikat söylüyorum, yalan söylemiyorum ki, 2 büyük kederim ve yüreğimde devamlı derdim var. 3 Çünkü kardeşlerim, bedene göre akrabam uğruna ben kendim Mesihten merdut olmağı dilerdim; 4 onlar İsrailîlerdir; oğulluk ve izzet ve ahitler ve şeriatin verilmesi ve ibadet ve vaitler onlarındır; 5 atalar onlarındır, ve bedene göre Mesih onlardandır; o cümle üzerinde ebediyen mübarek Allahtır. Amin. 6 Fakat Allahın kelâmı sâkıt olmuş demek değildir. Çünkü hep İsrailden olanlar İsrail değildir; 7 çünkü İbrahimin zürriyeti oldukları için hepsi evlât değildirler; fakat: "Senin zürriyetin İshakta çağırılacaktır," denilmiştir. 8 Yani, beden evlâdı Allahın evlâdı değil; fakat vaadin evlâdı zürriyet olarak sayılır. 9 Çünkü vaadin kelâmı şudur: "Bu vakte göre geleceğim, ve Saraya bir oğul olacaktır." 10 Ve yalnız bu değil, fakat Rebeka da birinden, atamız İshaktan, gebe kaldığı zaman, 11 çünkü çocuklar henüz doğmamış, ve iyi yahut kötü bir şey yapmamış iken, Allahın muradı işlerden değil, fakat çağırandan olduğu intihaba göre sabit kalsın diye, 12 Rebekaya: "Büyüğü küçüğüne kulluk edecek," denildi; 13 nitekim: "Yakubu sevdim, fakat Esavdan nefret ettim," diye yazılmıştır. 14 İmdi ne diyelim? Acaba Allahta haksızlık var mıdır? Hâşâ. 15 Çünkü Musaya diyor: "Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, ve acıdığıma acıyacağım." 16 İmdi öyle ise, ne isteyenden, ne de koşandan, fakat merhamet eden Allahtandır. 17 Çünkü kitap Firavuna diyor: "Kudretimi sende göstermek, ve ismim bütün yeryüzünde ilân olunmak için, işte, seni bunun için ikame ettim." 18 İmdi öyle ise, istediğine merhamet eder, ve istediğini sertleştirir. 19 İmdi bana diyeceksin: Artık niçin kabahatli tutuyor? Çünkü kim onun iradesine karşı duruyor? 20 Hayır, fakat, ey adam, sen kim oluyorsun ki, Allaha karşı cevap veriyorsun? Acaba kendine şekil verilen şey, şekil verene: Niçin beni böyle yaptın, der mi? 21 Yahut aynı yığından bir kabı hürmet için, ve bir başkasını hürmetsizlik için yapmağa çömlekçinin balçık üzerinde kudreti yok mudur? 22 Allah, önceden izzet için hazırladığı merhamet kapları üzerine, 23 yalnız Yahudilerden değil, fakat Milletlerden de çağırdıklarına, yani, bizlere, izzetinin zenginliğini bildirmek için, 24 ve gazabını göstermek ve kudretini bildirmek isteyerek helâke hazırlanmış olan gazap kaplarına çok sabırla tahammül etti ise, ne diyelim? 25 Nitekim Hoşea kitabında da diyor:
"Kavmim olmayana kavmim,
Sevgili olmayana sevgili, diyeceğim.
26 Ve vaki olacak ki, onlara: Kavmim değilsiniz, denildiği yerde,
Orada hay olan Allahın oğulları denileceklerdir."
27 Ve İşaya İsrail hakkında nida ediyor: "İsrail oğullarının sayısı denizin kumu kadar olsa da, yalnız bakiyesi kurtulacaktır; 28 Çünkü Rab yer üzerinde işini bitirerek ve kısaltarak icra edecektir." 29 Ve nitekim İşaya evvelden söylemiştir:
"Eğer orduların Rabbi bize bir zürriyet bırakmamış olsaydı,
Sodom gibi olmuş, ve Gomorraya benzemiş olurduk."
30 İmdi ne diyelim? Salâh ardınca gitmeyen Milletler salâha, imandan olan salâha, nail oldular; 31 fakat salâh kanunu ardınca giden İsrail o kanuna erişmedi. 32 Niçin? Çünkü imanla değil, fakat amelle olurmuş gibi aradılar. Sürçme taşında sürçtüler; 33 nitekim yazılmıştır:
"İşte, Sionda bir sürçme taşı ve bir tökez kayası koyuyorum;
Ve ona iman eden utandırılmayacaktır."

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.