Yeni Ahit/Yuhanna/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu şeylerden sonra, Yahudilerin bir bayramı vardı; ve İsa Yeruşalime çıktı. 2 Yeruşalimde Koyun kapısı yanında, İbranice Beythesta denilen, beş eyvanlı bir havuz vardı. 3 Bunların içinde hasta, kör, topal, azası kurumuş olanlardan bir kalabalık yatardı. 4 Ve hastalığını otuz sekiz yıldır çekmekte olan bir adam orada idi. 5 İsa onu yatmakta görüp uzun zamandır hasta olduğunu da bilerek, kendisine: İyi olmak ister misin? dedi. 6 Hasta ona cevap verdi: Efendi, su çalkandığı zaman, beni havuza koyacak kimsem yok; ve ben gelmekte iken, başkası benden önce iniyor. 7 İsa ona dedi: Kalk, yatağını kaldır ve yürü. 8 Adam hemen iyi oldu, ve yatağını kaldırıp yürüdü. O gün Sebt idi. 9 Bunun için Yahudiler iyileşen adama dediler: Sebt günüdür, sana yatağını kaldırmak caiz değildir. 10 Fakat o kendilerine cevap verdi: Beni iyi eden o adam bana: Yatağını kaldır, ve yürü, dedi. 11 Ona sordular: Sana: Kaldır ve yürü, diyen adam kim? 12 Fakat iyi olan adam, onun kim olduğunu bilmiyordu, çünkü o yerde kalabalık olduğundan İsa çekilmişti. 13 Bundan sonra, İsa mabette onu bulup kendisine dedi: İşte, iyi oldun; artık günah işleme de, sana daha kötü bir şey olmasın. 14 Adam gidip kendisini iyi eden İsadır, diye Yahudilere söyledi. 15 Yahudiler İsaya bunun için eza ediyorlardı, çünkü bu işleri Sebt gününde yapıyordu. 16 Fakat İsa onlara cevap verdi: Babam şimdiye kadar işlemektedir; ben de işliyorum. 17 İmdi bundan dolayı Yahudiler onu öldürmeğe daha ziyade çalışıyorlardı, çünkü yalnız Sebt gününü bozmakla kalmadı, fakat Allah kendi Babası idiğini söyleyerek kendisini Allaha müsavi kıldı. 18 Bunun için İsa cevap verip onlara dedi: Doğrusu ve doğrusu size derim: Babanın yapmakta olduğunu gördüğü şeyden başka Oğul kendiliğinden bir şey yapamaz; çünkü o ne şeyler yaparsa, Oğul da onları öylece yapar. 19 Çünkü Baba Oğulu sever, ve bütün kendi yaptıklarını ona gösterir; ve siz şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler gösterecektir. 20 Zira Baba ölüleri kıyam ettirip onları dirilttiği gibi, böylece Oğul da istediği kimseleri diriltir. 21 Çünkü Baba hiç kimseye hükmetmez, fakat bütün hükmü Oğula vermiştir, 22 ta ki, hepsi Babaya hürmet ettikleri gibi, Oğula hürmet etsinler. Oğula hürmet etmeyen, onu gönderen Babaya hürmet etmez. 23 Doğrusu ve doğrusu size derim: Benim sözümü dinleyip beni gönderene iman edenin ebedî hayatı vardır, ve hükme gelmez, fakat ölümden hayata geçmiştir. 24 Doğrusu ve doğrusu size derim: Allahın Oğlunun sesini ölülerin işitecekleri saat geliyor, ve şimdidir; ve işitenler yaşayacaklardır. 25 Çünkü Babanın kendisinde hayat olduğu gibi, böylece kendisinde hayat olmağı Oğula da verdi. 26 Ve hükmetmek salâhiyetini ona verdi, çünkü insanoğludur. 27 Buna şaşmayın; çünkü saat geliyor, o saatte kabirlerde olanların hepsi onun sesini işitecekler; 28 iyilik işleyenler hayat kıyametine, ve kötülük işleyenler hüküm kıyametine çıkacaklardır. 29 Ben kendiliğimden bir şey yapmam; işittiğim gibi hükmederim, ve benim hükmüm doğrudur; zira ben kendi irademi değil, fakat beni gönderenin iradesini ararım. 30 Eğer ben kendim için şehadet edersem, şehadetim doğru değildir. 31 Benim için şehadet eden başkasıdır; ve benim için ettiği şehadetin doğru olduğunu bilirim. 32 Siz Yahyanın yanına adamlar gönderdiniz, ve o, hakikate şehadet etti. 33 Fakat benim kabul ettiğim şehadet insandan değil, ancak kurtulasınız diye bunları söylüyorum. 34 O, yanan ve nur saçan çerağ idi; ve siz bir müddet için onun ışığında sevinmek istediniz. 35 Fakat bende olan şehadet Yahyanınkinden daha büyüktür; çünkü Babanın bana başarmak için verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba gönderdi diye hakkımda şehadet ediyorlar. 36 Beni gönderen Baba da kendisi benim için şehadet etmiştir. Siz hiç bir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de onun suretini gördünüz. 37 Ve onun sözü sizde durmuyor; çünkü onun gönderdiği zata iman etmiyorsunuz. 38 Kitapları araştırıyorsunuz, çünkü siz ebedî hayatınızın onlarda olduğunu sanıyorsunuz; benim hakkımda şehadet edenler de onlardır; 39 siz ise, hayatınız olsun diye bana gelmek istemiyorsunuz. 40 İnsanlardan izzet kabul etmiyorum. 41 Fakat sizi bilirim ki, kendinizde Allah sevgisi yoktur. 42 Ben Babamın namına geldim ve beni kabul etmiyorsunuz; eğer bir başkası kendi namına gelirse, onu kabul edersiniz. 43 Siz ki, birbirinizden izzet kabul eder, ve bir olan Allahtan gelen izzeti aramazsınız, nasıl iman edebilirsiniz? 44 Sanmayın ki, ben sizi Babanın önünde suçlu çıkaracağım; sizi suçlu çıkaran kendisine ümit bağladığınız Musadır. 45 Çünkü, eğer siz Musaya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz; zira o benim için yazmıştır. 46 Fakat eğer onun yazılarına iman etmiyorsanız, benim sözlerime nasıl iman edersiniz?

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.