Yeni Ahit/Romalılara/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi Yahudinin ne fazileti vardır? Yahut sünnetliliğin faidesi nedir? 2 Her suretle çoktur; önce, çünkü Allahın vahiyleri ile emniyet edildiler; 3 zira bazıları iman etmedilerse, ne olur? Acaba onların imansızlığı Allahın sadakatini hükümsüz kılar mı? 4 Hâşâ; fakat Allah hak, ve her insan yalancı olsun; nitekim yazılmıştır:
"Ta ki, sözlerinde âdil olasın,
Ve hükmolunduğun zaman, galip gelesin."
5 Fakat bizim haksızlığımız Allahın adaletini gösteriyorsa, ne diyeceğiz? Gazap ile cezalandıran Allah haksız mıdır? (İnsan gibi söylüyorum.) 6 Hâşâ; yoksa Allah dünyaya nasıl hükmedecektir? 7 Fakat benim yalanımla Allahın hakikati kendi izzeti için çoğaldı ise, niçin yine ben de bir günahkâr gibi hükmolunuyorum? 8 Ve, aleyhimize iftira olunduğu ve bazılarının söylediğimizi iddia ettikleri gibi, niçin: İyilik gelsin diye kötülük yapalım, demeyelim? Onların mahkûmiyeti doğrudur. 9 İmdi ne? Faziletimiz var mı? Hayır, asla; çünkü biz yukarıda, Yahudiler ve hem Yunanlılar, hepsi günah altındadır diye itham ettik; 10 nitekim yazılmıştır:
"Hiç salih yok, bir kişi bile yoktur;
11 Anlayan kimse yoktur,
Allahı arayan kimse yoktur;
12 Hepsi saptılar,
Birlikte yaramaz oldular;
İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur;"
13 Onların boğazı açık kabirdir;
Onların dilleri ile aldattılar;
Kara yılanın zehiri dudaklarının altındadır;
14 Onların ağzı lânet ve acılıkla doludur;
15 Onların ayakları kan dökmekte çabukturlar;
16 Kırgın ve sefalet onların yollarındadır;
17 Ve selâmet yolunu bilmediler;
18 Onların gözleri önünde Allah korkusu yoktur."
19 Ve biliriz ki, şeriat ne kadar şeyler söylerse, şeriat altında olanlara söyler; ta ki, her ağız kapansın, ve bütün dünya Allaha karşı suçlu olsun; 20 çünkü onun huzurunda hiç kimse şeriat işlerinden salih sayılmayacaktır; çünkü günah bilgisi şeriat vasıtası iledir. 21 Fakat şimdi şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edilerek 22 Allahın salâhı, yani, İsa Mesihe iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allahın salâhı, şeriat olmayarak zahir olmuştur; çünkü hiç fark yoktur; 23 zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar; 24 İsa Mesihte olan fidye vasıtası ile, onun inayeti ile bedelsiz salih sayılırlar; 25 Allahın sabrında evvelce işlenmiş günahlardan sarfı nazar dolayısı ile, adaletinin izharı için, 26 yani, şimdiki zamanda adaletinin izharı için, onun kanında, iman vasıtası ile, kefaret olarak Allah onu arzetti, ta ki kendisi âdil olsun, ve İsaya iman edeni salih saysın. 27 İmdi övünme nerede kaldı? Dışarda kaldı. Fakat ne türlü kanunla? İşlerinki ile mi? Hayır, fakat iman kanunu ile. 28 Çünkü zannediyoruz ki, şeriatin işleri olmayarak insan imanla salih sayılır. 29 Yahut Allah yalnız Yahudilerin mi? Milletlerin de değil mi? Evet Milletlerin de; 30 eğer Allah bir ise, sünnetliliği imandan dolayı, sünnetsizliği de iman vasıtası ile salih sayacaktır. 31 İmdi biz iman vasıtası ile şeriati hükümsüz mü ediyoruz? Hâşâ; fakat şeriati sabit kılıyoruz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.