Yeni Ahit/2. Petrus/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa Mesihin kulu ve resulü Simun Petrus, Allahımızın ve Kurtarıcı İsa Mesihin salâhında bizimle müsavi surette kıymetli imana nail olanlara: 2 Allahın ve Rabbimiz İsanın bilgisinde size inayet ve selâmet çoğaltılsın; 3 bizi kendi izzeti ve fazileti ile çağıranın bilgisi vasıtası ile onun ilâhi kudreti hayata ve takvaya ait bütün şeyleri bize vermiş olduğundan, 4 bunlar vasıtası ile siz şehvet ile dünyada olan fesattan kurtulmuş olarak, ilâhî tabiate hissedar olasınız diye, kıymetli ve çok büyük vaitler bize verilmiştir. 5 İşte, bu sebeple de bütün gayreti katarak imanınızla fazileti, ve faziletinizle bilgiyi, 6 ve bilginizle zaptı nefsi, ve zaptı nefsinizle sabrı, ve sabrınızla takvayı, 7 ve takvanızla kardeş sevgisini, ve kardeş sevginizle sevgiyi tedarik edin. 8 Çünkü bu şeyler sizde olur ve çoğalırsa, sizi Rabbimiz İsa Mesihin bilgisinde aylak ve semeresiz komaz. 9 Çünkü kendisinde bu şeyler olmayan kördür, uzağı görmez, ve eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. 10 Bunun için daha ziyade, ey kardeşler, davetinizi ve intihabınızı sabit kılmağa gayret edin, çünkü bu şeyleri yaparsanız, hiç bir vakit sürçmezsiniz; 11 çünkü böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesihin ebedî melekûtuna girmek size bol bol hazırlanacaktır. 12 Bunun için her ne kadar bu şeyleri biliyorsanız, ve sizde olan hakikatte sabit kılınmış iseniz de, size bunları hatırlatmağa daima hazır olacağım. 13 Ve bu çadırda bulunduğum müddetçe size hatırlatıp uyandırmağı doğru sayarım; 14 ve bilirim ki Rabbimiz İsa Mesihin de bana gösterdiği üzre çadırımın kaldırılması yakındır. 15 Ve ben göçtükten sonra, her vakit bu şeyleri hatırlayabilmeniz için de gayret edeceğim. 16 Çünkü düzme masallara uymamış, fakat onun haşmetini gözlerimizle görmüş olarak size Rabbimiz İsa Mesihin kudretini ve zuhurunu bildirdik. 17 Çünkü en Azametli olan İzzet makamından kendisine: "Benim sevgili Oğlum budur, ondan razıyım," diye böyle bir ses geldiği zaman, Baba Allahtan şeref ve izzet aldı; 18 ve mukaddes dağda onunla beraber bulunurken, gökten gelen bu sesi biz kendimiz işittik. 19 Ve bizde daha sabit peygamberlik sözü vardır; gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya kadar, karanlık yerde nur saçan bir çerağ gibi ona dikkat ederek iyi yaparsınız; 20 önce bunu bilmelisiniz ki kitabın hiç bir peygamberliği hususî tefsirden değildir. 21 Çünkü peygamberlik asla insanın iradesi ile gelmemiştir, fakat insanlar Ruhülkudüs tarafından sevkolunarak Allahtan söylediler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.