Yeni Ahit/2. Timoteosa/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Mesih İsada olan hayat vadine göre, Allahın iradesi ile Mesih İsanın resulü Pavlus, 2 sevgili oğluma, Timoteosa: Baba Allah ve Rabbimiz Mesih İsadan inayet, merhamet, selâmet olsun. 3 Senin gözyaşlarını hatırlayıp sevinçle dolayım diye, 4 seni görmeği özleyerek, gece gündüz niyazlarımda senin hakkındaki zikrim ne derece fasılasızdır; 5 evvelâ büyük anan Loiste, ve anan Evnikide durup sende de bulunduğuna kani olduğum riyasız imanı hatırıma getirerek, atalarımdan beri temiz vicdanla hizmet ettiğim Allaha şükrediyorum. 6 Bundan dolayı senin üzerine ellerimin konulması vasıtası ile sende olan Allahın mevhibesini alevlendirmeği sana hatırlatıyorum. 7 Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir. 8 İmdi Rabbimizin şehadetinden ve onun mahpusu olan benden utanma; fakat Allahın kudretine göre, incil için benimle beraber güçlük çek; 9 o, işlerimize göre değil, ancak Mesih İsada ezelî vakitlerden evvel bize verilmiş, 10 fakat Kurtarıcımız Mesih İsanın zuhuru ile ölümü iptal etmiş ve hayatı ve ölmezliği incil vasıtası ile nura çıkarmış olarak, şimdi izhar edilmiş olan takdir ve inayetine göre bizi kurtardı, ve mukaddes davetle çağırdı. 11 Ben bu incile vaiz, ve resul, ve muallim tayin olundum. 12 Bu sebepten bunları da çekiyorum, fakat utanmam; çünkü iman ettiğim zatı bilirim, ve emanetimi o güne kadar hıfzetmeğe kadir olduğuna kaniim. 13 Benden işitmiş olduğun sağlam sözlerin örneğini, Mesih İsada olan iman ve sevgide tut. 14 İyi emaneti bizde duran Ruhülkudüs vasıtası ile hıfzet. 15 Asyada olanların hepsinin benden döndüklerini bilirsin; Figelos ve Ermoğenis onlardandır. 16 Rab, Onisiforosun evine merhamet ihsan etsin; çünkü çok defalar beni ferahlandırdı, ve benim zincirimden utanmadı; 17 fakat Romada iken, beni gayretle aradı ve buldu 18 (o günde Rabden merhamet bulmasını Rab ona ihsan etsin); ve Efesosta ne kadar şeylerde hizmet ettiğini sen çok iyi bilirsin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.