Yeni Ahit/Yuhanna/15

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ben gerçek asmayım, ve Babam bağcıdır. 2 Bende meyva vermeyen her çubuğu koparır; ve her meyva veren daha çok versin diye onu temizler. 3 Size söylediğim söz ile siz zaten temizsiniz. 4 Bende durun, ve ben sizde. Çubuk asmada durmazsa, kendiliğinden meyva veremediği gibi, siz de öylece bende durmazsanız, veremezsiniz. 5 Ben asmayım, siz çubuklarsınız; bende duran, ve kendisinde durduğum kimse çok meyva verir; çünkü bensiz bir şey yapamazsınız. 6 Kim bende durmazsa, çubuk gibi dışarı atılır, ve kurur; onları devşirip ateşe atarlar, ve yanar. 7 Eğer bende durursanız, ve sözlerim sizde durursa, her ne isterseniz dileyin, size olacaktır. 8 Babam çok meyva vermenizle, bununla taziz olunur; ve böylece benim şakirtlerim olursunuz. 9 Babam beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim; benim sevgimde durun. 10 Eğer emirlerimi tutarsanız, benim sevgimde durursunuz; nasıl ki, ben Babamın emirlerini tuttum, ve onun sevgisinde duruyorum. 11 Sevincim sizde olsun, ve sizin sevinciniz tamam olsun diye, bu şeyleri size söyledim. 12 Benim emrim şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13 Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur. 14 Eğer size emrettiğim şeyleri yaparsanız, benim dostlarımsınız. 15 Artık size kul demem; çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez; fakat size dost dedim; çünkü Babamdan işittiğim bütün şeyleri size bildirdim. 16 Siz beni seçmediniz, ben ise sizi seçtim, ve gidip meyva veresiniz ve meyvanız dursun diye sizi tayin ettim ki, benim ismimle Babadan her ne dilerseniz size versin. 17 Birbirinizi sevesiniz diye bu şeyleri size emrediyorum. 18 Eğer dünya sizden nefret ederse, bilin ki, sizden önce benden nefret etmiştir. 19 Eğer dünyadan olsaydınız, dünya kendisinin olanı severdi; mademki, dünyadan değilsiniz, ancak ben sizi dünyadan seçtim, bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20 Benim size söylediğim sözü hatırlayın: Kul efendisinden büyük değildir. Eğer bana eza ettilerse, size de eza edecekler; eğer benim sözümü tuttularsa, sizinkini de tutacaklardır. 21 Fakat bütün bu şeyleri benim ismim yüzünden size edeceklerdir, çünkü beni göndereni bilmezler. 22 Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; fakat şimdi günahları için özürleri yoktur. 23 Benden nefret eden, Babamdan da nefret eder. 24 Eğer başkasının etmediği işleri onların arasında etmemiş olsaydım, günahları olmazdı; fakat şimdi hem gördüler, hem benden ve Babamdan nefret ettiler. 25 Fakat şeriatlerinde yazılmış olan: "Benden sebepsiz nefret ettiler," sözü yerine gelsin diye oldu. 26 Babadan size göndereceğim Tesellici, Babadan çıkan hakikat Ruhu, geldiği zaman, benim için o şehadet edecektir. 27 Siz de şehadet edersiniz, çünkü başlangıçtan benimle berabersiniz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.