Yeni Ahit/1. Korintoslulara/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Filvaki aranızda zina olduğu işitiliyor, ve öyle zina ki Milletler arasında bile olmuyor; hattâ biri babasının karısını almıştır. 2 Ve siz bu işi yapanın aranızdan kaldırılması için yas tutmadıktan başka, kabarıyorsunuz. 3 Çünkü ben bedence gaip fakat ruhça hazır olarak bunu böylece işlemiş olan adama hazırmışım gibi zaten hüküm verdim; bu da, 4 Rabbimiz İsanın ismi ile, siz ve benim ruhum Rabbimiz İsanın kudreti ile beraber bir araya toplanmış olarak 5 bedenin helâki için böyle bir adamı Şeytana teslim etmektir; ta ki Rab İsanın gününde ruhu kurtulsun. 6 Sizin övünmeniz iyi değildir. Biraz mayanın bütün hamuru mayalandırdığını bilmez misiniz? 7 Eski mayayı kaldırın, ta ki mayasız olduğunuz gibi, yeni hamur olasınız. Çünkü bizim fıshımız olan Mesih de kurban edilmiştir; 8 bunun için ne eski maya ile, ne de şerirlik ve kötülük mayası ile, fakat hulûs ve hakikatin mayasız ekmeği ile bayram edelim. 9 Zanilerle ihtilât etmemeği size mektubumda yazdım; 10 tamamen bu dünyanın zanileri ile, yahut tamakârları ile, ve gasıpları ile, yahut putperestleri ile demek istemedim; yoksa bu halde dünyadan çıkmağa mecbur olurdunuz. 11 Fakat kardeş denilen biri zani, yahut tamakâr, yahut putperest, yahut sövücü, yahut ayyaş, yahut gasıp olursa, ihtilât etmemeği, hattâ böyle biri ile yemek yememeği şimdi size yazdım. 12 Çünkü dışarda olanlara hükmetmek ne vazifem? Siz içerdekilere hükmetmez misiniz? 13 Fakat dışarda olanlara Allah hükmeder. Kötü adamı kendi aranızdan çıkarın.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.