Yeni Ahit/Matta/1

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Mesih İsa'nın Şeceresi[1]

1Bu, İbrahim oğlu, Davud oğlu Mesih İsa'nın soyağacıdır: 2İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakub'un babasıydı. Yakub, Yehuda'nın ve kardeşlerinin babasıydı. 3Yehuda, Peres'in ve Zara'nın babasıydı, anneleri ise Tamar'dı. Peres, Hesron'un babasıydı. Hesron, Ram'ın babasıydı. 4Ram, Aminadab'ın babasıydı. Aminadab, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. 5Salmon, Boaz'ın babasıydı. Boaz'ın annesi Rahav'dı. Boaz, Obed'in babasıydı. Obed'in annesi Rut'tu. Obed, İşay'ın babasıydı. 6İyşa, Kral Davud'un babasıydı. Davud, Süleyman'ın babasıydı. Süleyman'ın annesi, Uriya'nın eski eşiydi. 7Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Abiya'nın babasıydı. Abiya, Asa'nın babasıydı. 8Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yoram'ın babasıydı. Yoram, Uziya'nın babasıydı. 9Uziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hizkiya'nın babasıydı. 10Hizkiya, Manaşe'nin babasıydı. Manaşe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. 11Yoşiya, Babil'deki sürgün zamanında doğan Yekonya'nın ve kardeşlerinin babasıydı. 12Babil'deki sürgünden sonra Yekonya, Şaltiyel'in babası oldu. Şaltiyel, Zerubabel'in babasıydı. 13Zerubabel, Abihud'un babasıydı. Abihud, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. 14Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. 15Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Matan'ın babasıydı. Matan, Yakub'un babasıydı. 16Yakup, Yusuf'un babasıydı. Yusuf, Meryem'in kocasıydı. Meryem, Mesih denilen İsa'nın annesiydi. 17Böylece, İbrahim'den Davud'a kadar on dört nesil, Davud'dan Babil'deki sürgüne kadar on dört nesil ve Babil'deki sürgünden Mesih'e kadar da on dört nesil geçti.

Yusuf'un İsa'yı Evlatlık Olarak Kabul Edişi[2]

18Mesih İsa'nın doğumu şöyle gerçekleşti: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Fakat onlar izdivaç etmeden önce, Meryem'in, Kutsal Ruh vasıtasıyla hamile kaldığı anlaşıldı. 19Kocası Yusuf, dînî hukuka itaatkâr olduğu, fakat Meryem'i de halkın aşağılamasına maruz bırakmayı arzulamadığı için, ondan şüphe uyandırmayacak tartışmasız bir boşanmayla boşanmak niyetindeydi. 20Fakat böyle niyetlenmesi üzerine, Rabbin bir meleği ona rüyasında göründü ve şöyle dedi: "Davud oğlu Yusuf, Meryem'i evine eş olarak almaktan korkma, çünkü onun rahminde meydana gelen varlık, Kutsal Ruh aracılığıyladır. 21Meryem bir oğul doğuracak ve ona İsa adını vereceksiniz, çünkü o, halkını günahlarından selamete erdirecektir. 22Bütün bunlar, Rabbin bir peygamber aracılığıyla söylediği şu sözün gerçekleşmesi için yaşandı: 23"Bakire hamile kalacak ve bir oğul dünyaya getirecek, ona Emanuel diyecekler."[3] Emanuel, "Tanrı bizimle" demektir. 24Yusuf, rüyasından uyanınca, Rabbin meleğinin kendisine emrettiğini yerine getirdi ve Meryem'i evine eş olarak aldı. 25Fakat, Meryem oğlunu doğurana kadar Yusuf onunla birlikte olmadı. Yusuf, doğan çocuğa İsa adını koydu.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 3:23-38
  2. Ayrıca bkz. Luka, 2:1-7
  3. Yeşaya, 7:14