Yeni Ahit/Luka/18

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve daima dua etmeleri, ve hiç usanmamaları lâzım olduğuna dair İsa onlara bir mesel söyleyip dedi: 2 Bir şehirde Allahtan korkmaz, ve insana riayet etmez bir hâkim vardı; 3 o şehirde bir dul kadın da vardı; ve: Hasmımdan hakkımı al, diyerek hâkime gelirdi. 4 Ve hâkim bir müddet istemedi, fakat sonra kendi kendine dedi: Her ne kadar ben Allahtan korkmaz, insana riayet etmezsem de, 5 yine bu dul kadının beni rahatsız etmesinden dolayı onun hakkını alayım da, daima gelip beni incitmesin. 6 Ve Rab dedi: Adaletsiz hâkimin ne dediğini işitin. 7 Ve Allah onlar için sabırlı ise de, gece gündüz kendisine feryat eden seçilmiş olanlarının hakkını almayacak mı? 8 Size derim ki, haklarını tez alacaktır. Bununla beraber İnsanoğlu geldiği vakit yeryüzünde iman bulacak mı? 9 Kendilerinin salih olduğuna güvenen, ve bütün başkalarını hor gören bazılarına İsa şu meseli de söyledi: 10 İki kişi dua etmek için mabede çıktılar; biri Ferisi, öbürü vergi mültezimi idi. 11 Ferisi durdu, ve kendi kendine şöyle dua etti: Ya Allah, sana şükrederim ki, ben başka adamlar gibi, soyguncu, haksız, zina işleyici, yahut şu vergi mültezimi gibi de değilim. 12 Haftada iki kere oruç tutarım; bütün gelirimin ondalığını veririm. 13 Fakat vergi mültezimi, uzakta durarak, gözlerini bile göke kaldırmak istemiyordu; ancak: Ya Allah, ben günahkâra merhamet kıl, diyerek göğsüne vuruyordu. 14 Size diyorum: Bu adam ötekinden ziyade salih sayılarak evine indi; zira kendini yükselten her adam alçaltılır; fakat kendini alçaltan yükseltilir. 15 Ve onlara dokunsun diye İsaya küçük çocuklarını da getiriyorlardı; fakat şakirtler bunu görünce onları azarladılar. 16 Fakat İsa: Bırakın, çocuklar bana gelsinler, ve onlara mani olmayın; çünkü Allahın melekûtu bu gibilerindir, diyerek onları yanına çağırdı. 17 Doğrusu size derim: Kim Allahın melekûtunu küçük çocuk gibi kabul etmezse, asla ona girmeyecektir. 18 Ve bir reis ona: İyi Muallim, ebedî hayatı miras almak için ne yapayım? diye sordu. 19 Ve İsa ona dedi: Niçin bana iyi diyorsun? Birden başka, kimse iyi değildir, o da Allahtır. 20 Sen emirleri bilirsin: "Zina etmeyesin; katletmeyesin; çalmayasın; yalan şehadet etmeyesin; babana ve anana hürmet et." 21 Ve o dedi: Çocukluğumdan beri bütün bu şeyleri tuttum. 22 Ve İsa bunu işitince, ona dedi: Daha bir eksiğin var; nen varsa sat, fakirlere dağıt, göklerde hazinen olacaktır; ve gel benim ardımca yürü. 23 Fakat o, bu şeyleri işitince, çok kederlendi, zira çok zengindi. 24 Ve İsa onu görerek dedi: Serveti olanlar Allahın melekûtuna ne kadar güçlükle girerler! 25 Çünkü devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allahın melekûtuna girmesinden daha kolaydır. 26 Ve bunu işitenler: Öyle ise, kim kurtulabilir? dediler. 27 Fakat İsa dedi: İnsanlar indinde mümkün olmayan şeyler Allah indinde mümkündür. 28 Ve Petrus dedi: İşte, kendimizinkileri bıraktık, ve senin ardınca geldik. 29 Ve İsa onlara dedi: Doğrusu size derim: Allahın melekûtu uğruna, ev, ya karı, ya kardeşler, ya ana baba, ya çocuklar bırakmış olan, 30 bu zamanda kat kat ziyade, ve gelecek dünyada ebedî hayat almayacak olan kimse yoktur. 31 Ve İsa Onikileri yanına aldı, ve onlara dedi: İşte, biz Yeruşalime çıkıyoruz, ve İnsanoğluna peygamberler vasıtası ile yazılmış olan şeylerin hepsi sonuna kadar yapılacaktır. 32 Çünkü Milletlerin eline verilecek; onunla eğlenecekler, ona hakaret edecekler, üzerine tükürülecek; 33 ve onu dövecekler ve öldürecekler; ve üçüncü gün kıyam edecektir. 34 Onlar bu şeylerin hiç birini kavrayamadılar; bu söz kendilerine gizli kaldı, ve söylenenleri anlamadılar. 35 Ve vaki oldu ki, İsa Erihaya yaklaşırken, bir kör, yol kenarında dilenerek oturuyordu; 36 ve bir kalabalığın geçtiğini işiterek, bu nedir diye sordu. 37 Ona Nâsıralı İsanın geçtiğini haber verdiler. 38 Kör: Ey Davud oğlu İsa, bana acı! diye bağırdı. 39 Ve önden gidenler sussun diye onu azarladılar; fakat daha çok bağırdı: Ey Davud oğlu, bana acı! 40 İsa durdu, onun kendisine getirilmesini emretti; ve kör yaklaşınca, 41 İsa ona sordu: Ne istiyorsun ki, sana yapayım? Ya Rab, gözlerim görsün, dedi. 42 İsa da ona: Gözlerin görsün; imanın seni kurtardı, dedi. 43 Ve hemen gördü, ve Allaha hamdederek, İsanın ardınca gitti; bütün halk, bunu gördükleri zaman, Allaha hamdettiler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.