Yeni Ahit/3. Yuhanna/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu ihtiyardan, kendisini hakikatte sevdiğim sevgili Gayusa. 2 Ey sevgili, senin canın refahta olduğu gibi, sen bütün şeylerde refahta ve sıhhatte olasın diye, dua ederim. 3 Çünkü kardeşler gelip sen hakikatte yürümekte olduğun gibi, senin hakikatine şehadet ettikleri zaman, çok sevindim. 4 Bundan, çocuklarımın hakikatte yürümekte olduklarını işitmekten, daha büyük sevincim yoktur. 5 Ey sevgili, kardeşlere ve bununla beraber gariplere her ne işliyorsan, sadık bir iş yapıyorsun; 6 onlar kilise huzurunda senin sevgine şehadet ettiler; onları Allaha lâyık surette yola çıkarmakla iyi edeceksin; 7 çünkü Milletlerden bir şey almayarak İsim uğruna çıktılar. 8 İmdi biz hakikatte iş arkadaşları olalım diye, bu gibileri iyi kabul etmeğe borçluyuz. 9 Kiliseye bazı şeyler yazdım; fakat aralarında faik olmak sevdasında olan Diotrefis bizi kabul etmiyor. 10 Bundan dolayı, eğer gelirsem, bize karşı fena sözlerle gevezelik ederek onun yaptığı işlerini hatırlatacağım; ve bununla iktifa etmeyerek kendisi kardeşleri kabul etmiyor, ve etmek isteyenlere mani oluyor, ve onları kiliseden dışarı atıyor. 11 Ey sevgili, kötüye değil, ancak iyiye uy. İyilik yapan Allahtandır; kötülük yapan Allahı görmemiştir. 12 Herkes tarafından, ve bizzat hakikat tarafından da Dimitriosa şehadet olunuyor; ve biz de şehadet ediyoruz, ve bilirsin ki şehadetimiz hakikîdir. 13 Sana yazacak çok şeylerim vardı, fakat mürekkep ve kalemle yazmak istemem; 14 fakat yakında seni görmek ümidindeyim, ve yüzyüze konuşuruz. Sana selâmet olsun. Dostlar sana selâm ederler. Dostlara adlı adınca selâm et.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.