Yeni Ahit/Romalılara/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi ne diyelim? İnayet çoğalsın, diye günahta devam edelim mi? 2 Hâşâ. Biz ki, günaha öldük, artık onda nasıl yaşarız? 3 Yahut bilmez misiniz ki, Mesih İsaya vaftiz olunanlarımızın hepsi onun ölümüne vaftiz olunduk? 4 İmdi onunla beraber vaftiz vasıtası ile ölüme gömüldük; ta ki, Babanın izzeti ile Mesih ölülerden kıyam ettiği gibi, biz de böylece hayat yeniliğinde yürüyelim. 5 Çünkü eğer ölümünün benzeyişinde onunla birleşmiş olduksa, kıyamının benzeyişinde de olacağız; 6 bunu biliriz ki, artık günaha kulluk etmeyelim, diye günah bedeni iptal edilmek için eski adamımız onunla birlikte haça gerilmiştir. 7 Çünkü ölmüş olan adam günahtan tebriye edilmiştir. 8 Fakat eğer biz Mesih ile öldükse, Mesih ölülerden kıyam etmiş olup artık ölmeyeceğini, 9 artık ölümün ona saltanat etmeyeceğini bilerek, onunla beraber yaşayacağımıza da iman ederiz. 10 Çünkü öldüğü ölümü bir kerede günaha öldü; fakat yaşamakta olduğu hayatı Allaha yaşıyor. 11 Siz de böylece kendilerinizi günaha ölü, fakat Mesih İsada Allaha diri sayın. 12 İmdi fani bedeninizde günah, kendi şehvetlerine itaat etmeniz için saltanat sürmesin. 13 Ve azanızı haksızlık âletleri olarak günaha arzetmeyin; fakat ölülerden dirilenler gibi, kendinizi Allaha, ve azanızı salâh âletleri olarak Allaha arzedin. 14 Çünkü günah size saltanat etmeyecektir; çünkü şeriat altında değil, fakat inayet altındasınız. 15 İmdi ne? Şeriat altında değil, fakat inayet altında olduğumuz için günah işleyelim mi? Hâşâ. 16 Bilmez misiniz ki, itaat için kime kendinizi arzeder, kime itaat ederseniz, onun, ya ölüm için günahın, ya salâh için itaatin kullarısınız? 17 Fakat Allaha şükrolsun ki, günahın kulları olduğunuz halde, teslim edildiğiniz öğretişin suretine göre yürekten itaat ettiniz; 18 ve günahtan azat edilerek salâha kul oldunuz. 19 Nefsinizin zayıflığı sebebi ile (insana göre söylüyorum), pisliğe ve fesat için fesada kul olarak azanızı arzettiğiniz gibi, böylece şimdi azanızı kudsiyet için salâha kul olarak arzedin. 20 Zira günahın kulları olduğunuz zaman, salâhtan azat idiniz. 21 Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne semereniz vardı? Çünkü onların sonu ölümdür. 22 Fakat şimdi günahtan azat olunmuş, ve Allaha kul edilmiş olarak kudsiyet için semereniz vardır, ve sonu ebedî hayattır. 23 Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.