Yeni Ahit/1. Yuhanna/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey küçük çocuklarım, günah işlemeyesiniz diye, bu şeyleri size yazıyorum. Ve eğer biri günah işlerse, Babanın nezdinde Şefaatçimiz, salih İsa Mesih, vardır; 2 ve kendisi günahlarımıza, ve yalnız bizim günahlarımıza değil, fakat bütün dünyaya kefarettir. 3 Ve eğer onun emirlerini tutarsak, onu tanıdığımızı bununla biliriz. 4 Onu tanıyorum, diyen ve onun emirlerini tutmayan yalancıdır, ve kendisinde hakikat yoktur; 5 fakat kim onun sözünü tutarsa, gerçekten Allahın sevgisi onda ikmal edilmiş olur. Onda olduğumuzu bununla biliriz; 6 onda duruyorum diyene, o nasıl yürüdü ise, kendisi de öyle yürümek gerektir. 7 Ey sevgililer, size yeni emir değil, fakat başlangıçtan size olan eski emri yazıyorum; eski emir işittiğiniz sözdür. 8 Size tekrar yeni bir emir yazıyorum, o şey onda ve sizde hakikîdir; çünkü karanlık geçmekte, ve hakikî nur zaten parlamaktadır. 9 Nurda olduğunu söyleyen ve kardeşinden nefret eden şimdiye kadar karanlıktadır. 10 Kardeşini seven nurda durur, ve onda sürçme sebebi yoktur. 11 Fakat kardeşinden nefret eden karanlıktadır, ve karanlıkta yürüyor, ve nereye gittiğini bilmiyor, çünkü karanlık onun gözlerini kör etmiştir. 12 Ey küçük çocuklar, size yazıyorum, çünkü onun ismi uğruna günahlarınız size bağışlandı. 13 Ey babalar, size yazıyorum, çünkü başlangıçtan olanı tanıyorsunuz. Ey gençler, size yazıyorum, çünkü şeriri yendiniz. Ey küçük çocuklar, size yazıyorum, çünkü Babayı tanıyorsunuz. 14 Ey babalar, size yazdım, çünkü başlangıçtan olanı tanıyorsunuz. Ey gençler, size yazdım, çünkü kuvvetlisiniz ve Allahın sözü sizde duruyor, ve şeriri yendiniz. 15 Dünyayı ve dünyada olan şeyleri sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse, onda Babanın sevgisi yoktur. 16 Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır. 17 Ve dünya ve onun şehveti geçer, fakat Allahın iradesini yapan ebediyen durur. 18 Ey küçük çocuklar, son saattir, ve Mesih muhalifi gelir diye işitmiş olduğunuz gibi, şimdi de çok Mesih muhalifleri çıkmıştır; bundan biliyoruz ki son saattir. 19 Bizden çıktılar, fakat bizden değildiler; çünkü bizden olsalardı, bizimle beraber kalırlardı; fakat hepsinin bizden olmadıkları izhar edilsin diye, çıktılar. 20 Ve sizin Mukaddes olan tarafından meshiniz vardır, ve her şeyi bilirsiniz. 21 Hakikati bilmediğiniz için değil, fakat onu, ve her yalanın hakikatten olmadığını bildiğiniz için size yazdım. 22 İsanın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse, kim yalancıdır? Babayı ve Oğulu inkâr eden, Mesih muhalifidir. 23 Oğulu her inkâr eden adamda Baba da yoktur; Oğulu ikrar eden adamda Baba da vardır. 24 Başlangıçtan işittiğiniz sizde kalsın. Eğer başlangıçtan işittiğiniz sizde kalırsa, siz de Oğulda ve Babada kalacaksınız. 25 Ve kendisinin bize ettiği vait budur, ebedî hayattır. 26 Bu şeyleri sizi saptırmak isteyenler hakkında size yazdım. 27 Ve size gelince, ondan aldığınız mesh sizde kalır, ve bir kimsenin size öğretmesine ihtiyacınız yoktur; fakat onun meshi her şey hakkında size nasıl öğretirse, ve hakikîdir ve yalan değildir, ve size nasıl öğretti ise, onda durursunuz. 28 Ve şimdi, ey küçük çocuklar, eğer izhar olunursa, cesaretimiz olsun, ve kendi zuhurunda ondan utanmayalım diye, onda durun. 29 Eğer onun salih olduğunu bilirseniz, salâh işleyen her adamın ondan doğduğunu da bilirsiniz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.