Yeni Ahit/1. Korintoslulara/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi mukaddesler için olan iane toplamağa gelince, Galatya kiliselerine nasıl tenbih ettimse, siz de öyle yapın. 2 Sizden her biri haftanın birinci gününde, refahı haline göre kendi yanında para alıkoyup biriktirsin, ta ki, geldiğimde o vakit toplamalar olmasın. 3 Ve geldiğim zaman, ihsanınızı Yeruşalime götürmek için münasip gördüğünüz kimler ise, onları mektuplarla göndereceğim; 4 ve eğer benim de gitmekliğime değerse, benimle beraber giderler. 5 Fakat Makedonyadan geçtiğim zaman, yanınıza geleceğim; çünkü Makedonyadan geçeceğim; 6 fakat belki yanınızda kalırım, yahut da kışı geçiririm, ta ki her nereye gidersem, siz beni gönderesiniz. 7 Çünkü şimdi sizi geçerken görmek istemem; eğer Rabbin izni olursa, bir müddet sizinle kalmak ümidindeyim. 8 Lâkin Pentikosta kadar Efesosta kalacağım; 9 çünkü bana büyük ve faaliyet dolu kapı açıldı, ve karşı koyanlar çoktur. 10 Ve eğer Timoteos gelirse, korkusuzca yanınızda bulunmasına dikkat edin; çünkü o da benim gibi, Rabbin işini görüyor; 11 imdi kimse onu hiçe saymasın. Fakat yanıma gelmesi için onu selâmetle gönderin; çünkü kardeşlerle onu bekliyorum. 12 Apollos kardeşe gelince, kardeşlerle beraber size gelsin diye kendisinden çok rica ettim; ve şimdi gelmeğe hiç isteği yoktu; fakat münasip vakti olunca, gelecektir. 13 Uyanık olun, imanda sabit olun, erkekçe davranın, kuvvetli olun. 14 Her şeyiniz sevgi ile olsun. 15 Ahayanın turfandası olan, ve mukaddeslere hizmet için kendilerini tahsis eden İstefanasın evi halkını bilirsiniz; 16 bu gibilere, ve bütün beraber çalışanlara, ve emek verenlere tâbi olmanızı sizden rica ederim, ey kardeşler. 17 Ve İstefanasın ve Fortunatusun ve Ahaikusun gelmesinden seviniyorum; zira sizin eksikliğinizi bunlar doldurdular. 18 Çünkü benim ruhuma ve sizinkine rahat verdiler; imdi bu gibileri tanıyın. 19 Asyanın kiliseleri size selâm ederler. Akuila ve Priska, evlerinde olan kilise ile beraber, size Rabde çok selâm ederler. 20 Bütün kardeşler size selâm ederler. Birbirinize mukaddes öpüşle selâm edin. 21 Kendi elimle, ben Pavlusun selâmı. 22 Eğer bir kimse Rabbi sevmezse, lânetli olsun. Maran ata. 23 Rab İsanın inayeti sizinle beraber olsun. 24 Benim sevgim Mesih İsada hepinizle beraber olsun. Amin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.