Yeni Ahit/2. Selâniklilere/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Pavlus, ve Silvanus, ve Timoteos, Babamız Allah ve Rab İsa Mesihte olan Selânikliler kilisesine: 2 Baba Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 3 Ey kardeşler, sizin hakkınızda, lâyık olduğu üzre, daima Allaha şükretmeğe borçluyuz, çünkü imanınız ziyadesi ile büyüyor ve hepinizden her birinin yekdiğerine olan sevgisi çoğalıyor; 4 şöyle ki biz kendimiz, bütün ezalarınızda ve çekmekte olduğunuz sıkıntılardaki sabrınız ve imanınızdan dolayı, Allahın kiliselerinde sizinle övünüyoruz; 5 bu, Allahın âdil hükmünün alâmetidir; ta ki uğrunda sıkıntı çektiğiniz Allahın melekûtuna lâyık sayılasınız. 6 Allahı bilmeyenlerden ve Rabbimiz İsanın inciline itaat etmeyenlerden intikam alarak Rab İsanın, 7 kuvvetinin melekleri ile ateş alevinde gökten zuhurunda, 8 sizi sıkıştıranlara sıkıntı ile, ve size, sıkıntı çekenlere, bizimle beraber rahatla ödemek Allah indinde doğrudur. 9 O günde kendi mukaddeslerinde taziz edilmek, ve bütün iman edenlerde hayret olunmak için geldiği zaman, 10 onlar Rabbin yüzünden ve kudretinin izzetinden ebedî helâk cezasını çekeceklerdir; çünkü size olan şehadetimize iman edildi. 11 Bundan dolayı Allahımız sizi davete lâyık saysın, ve Allahımızın ve Rab İsa Mesihin inayetine göre, Rabbimiz İsanın ismi sizde taziz olunması ve sizin kendisinde taziz olunmanız için, 12 her iyilik rızasını ve iman işini kudretle tamamlasın diye, sizin için daima dua ediyoruz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.