Yeni Ahit/Matta/5

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Dağdaki Vaaz[1]

1İsa, kalabalıkları görünce bir dağın yamacına çıktı ve oraya oturdu. Öğrencileri yanına geldiler. 2İsa, onlara şöyle ders vermeye başladı:

Mutluluklar

3

"Manevi yoksullara ne mutlu!
Zira, göksel krallık onlarındır.

4

Yasta olanlara ne mutlu!
Onlar teselli edileceklerdir

5

Yumuşak huylu olanlara ne mutlu!
Onlar, yeryüzünü miras edineceklerdir.

6

Doğruluğa acıkanlara ve susayanlara ne mutlu!
Onların açlığı giderilecektir.

7

Merhamet sahibi olanlara ne mutlu!
Onlara merhamet gösterilecektir.

8

Kalbi saf olanlara ne mutlu!
Onlar Tanrı'yı göreceklerdir.

9

Barış için uğraşanlara ne mutlu!
Onlara Tanrı'nın çocukları denecektir.

10

Doğruluklarından ötürü zulme uğrayanlara ne mutlu!
Onlarındır göklerin egemenliği."

11"Benimle olan münasebetinizden dolayı insanlar size hakaret ettiklerinde, size zulmettiklerinde ve iftira olduğu hâlde sizin aleyhinize bütün kötü sözleri söylediklerinde ne mutlu size! 12Sevinçli ve mutlu olun. Çünkü büyüktür gökteki mükâfâtınız. Sizden önce gelmiş olan peygamberlere de bunun gibi zulmetmişlerdi.

Tuz ve Işık[2]

13Sizler, yeryüzünün tuzusunuz. Peki ama tuz, tuz olma niteliğini kaybederse, o tekrar nasıl tuz yapılabilir? O artık hiçbir işe yaramaz. Sadece atılıp ayaklar altında çiğnenmeye yarar. 14Sizler dünyanın ışığısınız. Bir tepenin üzerine inşe edilmiş şehir gizlenemez. 15Ne de insanlar, kandil yaktıklarında onu kabın altına koymazlar. Aksine, kandili kandilliğe koyarlar, böylece evdeki herkesi aydınlatır. 16Aynen bunun gibi, ışığınız diğer insanların karşısında parlasın, böylece sizin salih amellerinizi görürler ve gökteki Babanızı yücelikle anarlar.

Dinî Hukukun Gerçekleştirilmesi

17Peygamberlerin getirdiği hukuku ya da dînî hukuku geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben onları geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya ve gerçekleştirmeye geldim. 18Size şunu söylüyorum, yer ve gök yok olmadan, her husus başarılmadan, dînî hukuktan en küçük bir harf hatta bir kalem çiziği bile eksilmeyecek. 19Bu yüzden kim dînî hukuktaki emirlerin en küçüğünü bile bir kenara bırakırsa ve başkalarına da o şekilde öğretirse, göksel krallıkta en küçük kabul edilecek. Ancak kim bu emirleri ve yasakları yerine getirirse ve başkalarına da o şekilde öğretirse, göksel krallıkta o büyük kabul edilecek. 20Size şunu söylüyorum, doğruluğunuz Ferisilerin doğruluğunu ve dînî hukuk öğretmenlerinin doğruluğunu geçmedikçe, kesinlikle göksel krallığa katılamayacaksınız.

Cinayet

21Uzun zaman önce insanlara şöyle dendiğini duydunuz: "İnsan öldürmeyeceksin,[3] kim insan öldürürse buna göre yargılanacaktır." 22Size şunu söylüyorum, kim erkek ya da kız din kardeşine karşı öfkelenirse, buna göre yargılanacaktır. Kim din kardeşine karşı 'raka'[4] derse, dînî mahkeme kurulu tarafından yargılanmayı hak edecektir. Kim din kardeşine "Seni akılsız!" derse, Cehennem ateşi tehlikesi onun için geçerli olacaktır. 23Bu sebeple, eğer sunakta adağını sunarken, erkek ya da kız din kardeşinin senin aleyhinde bir derdi olduğunu hatırlarsan 24adağını sunağa sunmadan orada bırak. Git din kardeşinle barış. Bunun ardından gel, adağını sun. 25Seni mahkemeye dava edecek olan kişiyle çabucak meseleni antlaşmaya vardır. Bunu, o seni mahkemeye vermeden önce yoldayken yap. Yoksa, hasmın seni hakime verebilir, hakim de seni gardiyana teslim edebilir. Sonunda, hapse atılabilirsin. 26Size doğrusunu söyleyeyim, son kuruşuna kadar paranızı vermedikçe o hapisten asla çıkarılmazsınız.

Zina

27'Zina etmeyeceksin'[5] denildiğini duydunuz. 28Fakat size şunu söylüyorum, bir kadına şehvetle gözünü diken her kişi, kalbinde o kadınla zina etmiştir.
29Eğer sağ gözün seni sendeletti günaha soktuysa, onu yerinden çıkar ve at. Bedeninin tamamının Cehennem'e atılmasındansa, onun bir parçasını kaybetmen senin için daha iyidir. 30Eğer sağ elin seni sendeletti günaha soktuysa, onu yerinden çıkar ve at. Bedeninin tamamının Cehennem'e atılmasındansa, onun bir parçasını kaybetmen senin için daha iyidir. 31'Kim hanımından boşanmak isterse, ona boşanma kağıdı versin'[6] denilmiştir. 32Fakat size şunu söylüyorum, cinsel ahlaksızlık suçlaması dışında bir gerekçeyle hanımını boşayan kişi, onu zinaya sürüklemiştir. Boşanmış bir kadınla evlenen her kişi de zina etmiş olur.

Yeminler

33Yine, uzun zaman önce insanlara şöyle dendiğini duydunu: "Kendi adına yemin etme fakat, Rabbin adına yemin et." 34Fakat size şöyle diyorum, hiç yemin etmeyin, ne gök adına, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır; 35ne de yeryüzü adına yemin etmeyin, çünkü orası Tanrı'nın ayak basma yeridir. Kudüs adına da yemin etmeyin, çünkü orası Büyük Kral'ın şehridir. 36Başınız üzerine de yemin etmeyin, zira başınızdaki tek bir saç telini siyahtan beyaza beyazdan siyaha çeviremezsiniz. 37Sadece yalın bir şekilde, 'Evet' ya da 'Hayır' deyin. Bunun dışında söyleyeceğiniz söz, kötülükten kaynaklanmaktadır.

Kısas[7]

38Şöyle dendiğini duydunuz: 'Gözün kısası göz, dişin kısası diş'[8] 39Fakat size şunu söylüyorum, kötü birisine karşı direnmeyin. Eğer birisi sağ yanağınıza vurursa, ona vurması için diğer yanağınızı da çevirin. 40Kim size karşı davacı olmak ister ve gömleğinizi alırsa, ona kabanınızı da verin. 41Eğer birisi sizi bin adım yürümeye zorlarsa, onunla iki bin adım yürüyün. 42Sizden bir nesne isteyene istediğini verin, sizden ödünç almak isteyeni de yüzüstü bırakmayın.

Düşmana Duyulan Sevgi[9]

43Şöyle denildiğini duydunuz, 'Komşunu sev[10] ve düşmanından nefret et'. 44Fakat size şunu söylüyorum, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler hakkında hayır dua edin. 45Bunun neticesinde, gökteki Babanızın çocukları olursunuz. O, güneşi hem iyilerin üzerine hem de kötülerin üzerine doğurmaktadır. Yağmurunu da hem iyilerin üzerine hem de kötülerin üzerine yağdırmaktadır. 46Eğer sadece sizi sevenleri severseniz, ne mükâfât elde edebilirsiniz?! Vergi memurları bile bunu yapmıyor mu? 47Sadece din kardeşlerinizi selamlarsanız, diğer insanlardan fazla olarak ne yapmış olursunuz?! Putperestler bile böyle yapmıyor mu? 48Bu yüzden, mükemmel olun, zira gökteki Babanız da mükemmeldir.


Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 6:20-23
  2. Ayrıca bkz. Markos, 9:50; Luka, 14:34-35
  3. Mısır'dan Çıkış, 20:13
  4. "Değersiz" anlamında çok aşağılayıcı bir söz
  5. Mısır'dan Çıkış, 20:14
  6. Tesniye, 24:1
  7. Ayrıca bkz. Luka, 6:29-30
  8. Mısır'dan Çıkış, 21:24; Levililer, 24:20; Tesniye, 19:21
  9. Ayrıca bkz. Luka, 6:27-28, 6:32-36
  10. Levililer, 19:18