Yeni Ahit/Matta/14

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Vaftizci Yahya'nın İnfaz Edilişi[1]

1O vakitlerde İsa ile ilgili haberleri duyan Tetrark Herod, 2beraberindekilere şöyle dedi, "Bu Vaftizci Yahya'dır; o ölümden dirildi. Bu yüzden mucizevi güçler onda etkili olarak bulunuyor." 3Herod, kardeşi Filipus'un eşi Hirodiya yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatmış ve hapsettirmişti. 4Çünkü Yahya ona şöyle diyordu, "Onunla evlenmen dinî hukuka aykırıdır." 5Herod, Yahya'yı öldürmek istedi, fakat halkın tepkisinden korkuyordu, çünkü onlar Yahya'yı peygamber olarak kabul ediyorlardı. 6Herod'un Herod'un doğumgününde Hirodiya'nın kızı misafirler için dans etti ve Herod bundan çok hoşlandı, 7kız ne isterse ona istediğini vereceğine yemin etti. 8Annesinin etkilemesiyle kız şöyle dedi, "Bana bir tabağın içinde Vaftizci Yahya'nın başını ver" 9Kral bundan memnun olmadı, fakat verdiği yeminden ve misafirlerin varlığından dolayı, kızın isteğinin yerine getirilmesini emretti 10ve Yahya'nın hapishanede başını kestirdi. 11Başı bir tabağın içinde getirildi ve kıza verildi, o da onu annesine götürdü. 12Yahya'nın öğrencileri geldi, onun bedenini aldılar ve onu gömdüler. Daha sonra gidip İsa'ya bunu haber verdiler.

İsa'nın Beş Bin Kişiyi Doyurması[2]

13İsa ne olduğunu duyunca, bir kayıkla tenha bir yere çekildi. Bunu duyduklarında, kalabalıklar yürüyerek onu takip ettiler. 14İsa kayıktan inip büyük bir kalabalıkla karşılaştığında, onlara merhamet duydu ve hastalarını iyileştirdi. 15Akşama yakın havariler gelip ona şöyle dediler, "Burası ıssız bir mekan, vakit de geç oluyor. Kalabalıkları yollasan da köylere gidip kendileri için yiyecek satın alsalar." 16İsa şöyle karşılık verdi, "Gitmeleri gerekmiyor. Onlara yiyecek bir şeyler verin." 17"Bizim burada sadece beş somun ekmeğimiz ve iki balığımız var" diye cevap verdiler. 18İsa şöyle dedi, "Onları bana getirin." 19İnsanları çimlere oturmaları hususunda yönlendirdi. Beş somunu ve iki balığı aldı, gökyüzüne bakarak, şükranda bulundu ve ekmekleri böldü. Onları havarilerine verdi, havariler de onları insanlara dağıttı. 20Herkes yedi ve doydu. Havariler artakalan on iki sepet dolusu yemek artığı topladılar. 21Yiyenlerin sayısı, kadın ve çocukların dışında yaklaşık beş bin erkekti.

İsa'nın Su Üstünde Yürümesi[3]

22İsa hemen talebelerinin kayığa binmelerini ve kendisi kalabalığı yollarken, kendisinden önce karşı tarafa geçmelerini emretti. 23Kalabalığı evlerine yolladıktan sonra kendisi dua etmek için bir dağ yamacına çıktı. O akşam, orada yalnız kaldı. 24Kayık ise karadan oldukça uzakta, karşı yönden esen rüzgârdan dolayı dalgalarla çarpışıyordu. 25Tan yerinin ağarmasından biraz önce İsa gölün üzerinde yürüyerek havarilerine doğru yola çıktı. 26Havariler onu gölde yürürken görünce, korkuya kapıldılar. "Bu bir hayalet" dediler ve korku içinde bağrıştılar. 27Fakat İsa, hemen onlara şöyle dedi, "Cesaretli olun! Bu benim. Korkmayın!". 28Petrus şöyle karşılık verdi, "Ey Rab, eğer bu sensen, bana emret de suyun üzerinde sana geliyim." 29İsa, ona "Gel" dedi. Petrus kayıktan dışarı çıktı, suyun üzerinde yürüyerek İsa'ya doğru gitti. 30Rüzgârı gördüğünde, korkup suya batmaya başladı, "Ey Rab, beni kurtar!" diyerek bağırdı. 31İsa derhal elini uzatıp onu yakaladı. "Seni az imanlı! Neden şüpheye kapıldın?" dedi. 32Kayığa çıktıklarında, rüzgar dindi. 33Daha sonra kayıktakiler ona tapındılar ve şöyle dediler, "Gerçekten sen Tanrı'nın Oğlusun." 34Karşı tarafa geçtiklerinde, Ginesar'da karaya ayak bastılar. 35Oradaki insanlar İsa'yı tanıdıkları zaman hemen civardaki kırsala haber yaydılar ve insanlar hastalarını İsa'ya getirdiler 36ve hasta olanların onun elbisesinin kenarına dokunmaları için ona yalvardılar ve dokunan her hasta iyileşti.

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 6:14-29; Luka, 9:7-9
  2. Ayrıca bkz. Markos, 6:30-44; Luka, 9:10-17; Yuhanna, 6:1-14
  3. Ayrıca bkz. Markos, 6:45-56; Yuhanna, 6:15-21