Yeni Ahit/Luka/21

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa gözünü kaldırıp baktı, ve hazineye hediyelerini atan zengin adamlar gördü. 2 Oraya iki pul atan fakir bir dul kadın da gördü. 3 Ve İsa dedi: Gerçek size söylüyorum: Bu fakir dul kadın onların hepsinden ziyade attı; 4 çünkü bunların hepsi hediyelere kendi fazlalarından attılar; fakat kadın, yoksulluğundan bütün nafakasını attı. 5 Bazıları mabedin nasıl güzel taşlarla ve takdimelerle süslenmiş olduğunu söyledikleri zaman, İsa dedi: 6 Sizin gördüğünüz bu şeylere gelince, günler gelecek ki, o vakit burada yıkılmadık taş üstünde taş bırakılmayacaktır. 7 Onlar da İsaya sorup dediler: Muallim, öyle ise, bu şeyler ne zaman olacak? Ve bu şeyler olmak üzre iken, alâmet ne olacak? 8 İsa da dedi: Sakın saptırılmayasınız; zira bir çokları: Ben oyum, ve: Vakit yakındır, diye benim ismimle geleceklerdir; onların arkasından gitmeyin. 9 Cenkler ve karışıklıklar duyduğunuz zaman, yılmayın; çünkü önce bunların vaki olması gerektir; fakat sonu hemen gelmez. 10 O zaman onlara dedi: Millet millete karşı, ülke ülkeye karşı kalkacak; 11 büyük zelzeleler, ve yer yer kıtlıklar ve vebalar olacak; korkunç şeyler, ve gökten büyük alâmetler olacak. 12 Fakat bütün bunlardan önce, benim ismim yüzünden size el atacaklar, ve sizi havralara, zindanlara teslim edecekler, kırallar ve valiler önüne götürüp size eza edecekler. 13 Bu size şehadet için olacaktır. 14 Bunun için vereceğiniz cevabı önceden düşünmemeği yüreğinize koyun; 15 çünkü ben size ağız ve hikmet vereceğim, ve bütün hasımlarınız ona karşı söyleyemeyecek yahut karşı duramayacaklar. 16 Fakat siz, hattâ ana baba, kardeşler, akraba, ve dostlar tarafından ele verileceksiniz; ve sizlerden bazılarını öldürecekler. 17 Benim ismimden dolayı herkes de sizden nefret edecek. 18 Ve başınızdan bir kıl zayolmayacaktır. 19 Sabrınızla canlarınızı kazanacaksınız. 20 Fakat Yeruşalimi ordularla kuşatılmış gördüğünüz zaman, bilin ki, onun yıkılması yakındır. 21 O vakit, Yahudiyede bulunanlar dağlara kaçsınlar, ve onun içinde olanlar çıksınlar; kırda olanlar oraya girmesinler. 22 Zira bütün yazılmış olanların yerine geleceği öç günleri bunlardır. 23 O günlerde gebe ve emzikli olanların vay başına! Çünkü memleket üzerine büyük sıkıntı, ve bu kavma gazap gelecektir. 24 Ve kılıçtan geçirilecekler, bütün milletlere esir olarak götürüleceklerdir; ve milletlerin zamanları doluncaya kadar, Yeruşalim milletler tarafından çiğnenecektir. 25 Güneşte, ayda ve yıldızlarda alâmetler, denizin ve dalgaların uğultusundan dolayı şaşkınlıkta olan milletlere yeryüzünde sıkıntı olacaktır; 26 insanlar korkudan, ve dünyaya gelmekte olan şeyler için beklemekten bayılacaklar; çünkü göklerin kudretleri sarsılacaktır. 27 Ve o zaman onlar İnsanoğlunun bulutta kudret ve büyük izzetle geldiğini göreceklerdir. 28 Fakat bu şeyler olmağa başlayınca yukarı bakın, ve başınızı kaldırın; zira kurtuluşunuz yaklaşıyor. 29 Ve İsa onlara bir mesel söyledi: İncir ağacına, ve bütün ağaçlara bakın. 30 Onlar filiz sürdükleri zaman, siz bunu görürsünüz ve kendiliğinizden bilirsiniz ki, yaz artık yakındır. 31 Böylece, siz de bu şeylerin vaki olduklarını gördüğünüz zaman, bilin ki, Allahın melekûtu yakındır. 32 Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler yerine gelinceye kadar, bu nesil geçmeyecektir. 33 Gök ve yer geçecek; fakat benim sözlerim geçmeyecektir. 34 Fakat sakının da humar, sarhoşluk, ve bu hayatın kaygıları ile yürekleriniz fazla ağırlaşmasın, ve o gün sizin üzerinize bir kement gibi ansızın gelmesin; 35 çünkü bütün yeryüzünde oturanların hepsinin üzerine gelecektir. 36 Fakat vaki olacak bütün bu şeylerden kaçabilesiniz, ve İnsanoğlunun önünde durabilesiniz diye her an dua ederek uyanık durun. 37 İsa gündüzleri mabette öğretiyordu; geceleri de dışarı çıkarak, Zeytinlik denilen dağda geceliyordu. 38 Ve bütün halk onu dinlemek için, sabahlayın erken mabede yanına geliyorlardı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.