Yeni Ahit/1. Korintoslulara/9

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Hür değil miyim? Resul değil miyim? Rabbimiz İsayı görmedim mi? Siz Rabde benim işim değil misiniz? 2 Eğer başkalarına değilsem, fakat hiç olmazsa, size resulüm; çünkü siz Rabde risaletimin mührüsünüz. 3 Hakkımda tahkikat yapanlara müdafaam budur. 4 Yemeğe ve içmeğe salâhiyetimiz yok mudur? 5 Diğer resuller, ve Rabbin kardeşleri, ve Kifas gibi, yanımızda iman eden bir karı gezdirmeğe salâhiyetimiz yok mudur? 6 Yahut çalışmamağa yalnız benim ve Barnabasın mı salâhiyetimiz yoktur? 7 Kim kendi mesarifi ile askerlik yapar? Kim bağ diker, ve onun meyvasını yemez? Yahut kim sürü güder, ve sürünün südünden içmez? 8 Acaba bu şeyleri insana göre mi söylüyorum, yahut şeriat de bu şeyleri söylemez mi? 9 Çünkü Musanın şeriatinde yazılmıştır: "Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın." Acaba Allah öküzleri mi kayırıyor? 10 Yahut gerçekten bizim için mi diyor? Evet, bizim için yazıldı: Çünkü çift sürenin ümitle sürmesi, ve harman dövenin hissedar olmak ümidi ile dövmesi lâzımdır. 11 Mademki biz size ruhanî şeyler ektik, sizin cismanî şeylerinizi biz biçeceksek, büyük şey mi? 12 Eğer başkaları size hâkimiyette hissedar iseler, biz daha ziyade değil miyiz? Fakat biz bu hâkimiyeti kullanmadık; ancak Mesihin inciline bir mania çıkarmayalım diye, her şeye katlanıyoruz. 13 Bilmez misiniz ki mukaddes şeylere hizmet edenler mabetten yerler, ve mezbahı bekleyenler mezbahla hissedardırlar? 14 Ve böylece incili ilân edenlerin incilden yaşamalarını Rab tayin etti. 15 Fakat ben bunların hiç birini kullanmadım; ve bana böyle yapılsın diye bu şeyleri yazmıyorum; çünkü birinin benim övünmemi boşa çıkarmasından ise, ölmek benim için daha iyidir. 16 Zira incili vâzediyorum diye, benim için övünme olmaz; çünkü bir mecburiyet altındayım; çünkü eğer incili vâzetmezsem, vay bana! 17 Zira isteyerek bunu yaparsam, ücretim vardır; fakat istemeyerek ise, yine vekâlet bana emanet edilmiştir. 18 İmdi benim ücretim nedir? İncilde olan salâhiyetimi ifratla istimal etmemek için, incili vâzederken, incili meccanen arzetmektir. 19 Çünkü herkesten azatken, daha çok adam kazanayım diye, kendimi herkese kul ettim. 20 Ve Yahudileri kazanayım diye Yahudilere Yahudi gibi davrandım; kendim şeriat altında olmadığım halde, şeriat altında olanları kazanayım diye şeriat altında olanlara şeriat altında gibi davrandım; 21 Allaha karşı şeriati olmayanlardan değil, ancak Mesihin şeriati altında olarak şeriati olmayanları kazanayım diye, şeriati olmayanlara şeriati olmayan gibi davrandım. 22 Zayıfları kazanayım diye zayıflara zayıf oldum; her suretle bazılarını kurtarayım diye herkese her şey oldum. 23 Ve hepsini incil için yapıyorum, ta ki onda hissedar olayım. 24 Bilmez misiniz ki koşu meydanında yarışanların hepsi gerçi koşarlar, fakat mükâfatı birisi alır? Öyle koşun ki, nail olasınız. 25 Müsabakaya cehdeden her adam her şeyde nefsini zapteder. Onlar fani bir çelenk almak için, fakat biz fani olmayan için yaparız. 26 İmdi kararsızca değil, ben böyle koşarım; havayı döver gibi değil, böyle yumruklarım; 27 fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmayayım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.