Yeni Ahit/1. Timoteosa/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder. 2 İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli, 3 şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmeyen, 4 çocukları vekarları tam olarak itaat ettirip kendi evine iyi reislik eden bir adam olsun; 5 (ve bir kimse kendi evini idare etmeği bilmezse, Allahın kilisesini nasıl kayırır?) 6 kibirlenerek İblisin hükmüne düşmemesi için dinde müptedi olmaması, 7 ve siteme ve İblisin tuzağına düşmemesi için dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şehadet edilmesi de lâzımdır. 8 Aynı suretle şemmaslar, iki sözlü, çok şaraba meyyal, yakışıksız kazanca haris değil, 9 temiz vicdanda iman sırrına sahip olarak vekarlı olsunlar. 10 Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler. 11 Aynı suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar. 12 Şemmaslar bir kadın kocası, çocuklarına ve kendi evlerine iyi reislik eden adamlar olsunlar. 13 Çünkü iyi şemmaslık etmiş olanlar kendileri için iyi bir mevki, ve Mesih İsada olan imanda çok cesaret kazanırlar. 14 Bu şeyleri sana yakında yanına gelmeği ümit ederek yazıyorum; 15 fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum. 16 Ve takvanın sırrı büyük olduğu inkâr edilemez:
O, bedende izhar olundu,
Ruhta tasdik olundu,
Meleklere göründü,
Milletlerde vâzolundu,
Dünyada iman edildi,
İzzetle yukarı alındı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.