Yeni Ahit/Matta/23

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 O zaman İsa halka ve şakirtlerine söyleyip dedi: 2 Yazıcılar ve Ferisiler Musanın kürsüsünde otururlar; 3 bundan dolayı size söyledikleri bütün şeyleri yapın, ve tutun; fakat onların işlerine göre yapmayın; çünkü söylerler, ve yapmazlar. 4 Evet, onlar ağır ve taşınması güç yükler bağlayıp insanların omuzlarına korlar, onlar ise kendilerinin parmağı ile onları kımıldatmak istemezler. 5 Fakat onlar bütün işlerini insanlara görünmek için yaparlar. Çünkü onlar hamaillerini genişletip esvaplarının saçaklarını büyük yaparlar; 6 ziyafetlerde üst yeri, ve havralarda baş yerleri, 7 ve çarşı meydanlarında selâmları, ve insanlar tarafından rabbi diye çağırılmağı severler. 8 Fakat siz rabbi diye çağırılmayın; zira sizin mualliminiz birdir, ve siz hep kardeşsiniz. 9 Yeryüzünde kimseyi babanız diye çağırmayın; zira babanız birdir, semavî Babadır. 10 Ne de efendi diye çağırılın; çünkü efendiniz birdir, Mesihtir. 11 Fakat aranızda en büyük olan hizmetçiniz olacaktır. 12 Kim kendisini yükseltirse, alçaltılır, ve kim kendisini alçaltırsa, yükseltilir. 13 Lâkin vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz göklerin melekûtunu insanların yüzüne kapıyorsunuz; zira kendiniz girmiyorsunuz, girenleri de bırakmıyorsunuz ki girsinler. 14 Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Zira bir mühtedi yapmak için denizi ve karayı dolaşırsınız; ve olunca, siz onu kendinizden iki kat cehennem oğlu edersiniz. 15 Kim mabet üzerine and ederse, bir şey değildir, fakat kim mabedin altını üzerine and ederse, borçlu olur, diyen kör kılavuzlar, vay başınıza! 16 Siz, ey budalalar ve körler, hangisi daha büyüktür? Altın mı, yoksa altını mukaddes kılan mabet mi? 17 Ve: Kim mezbah üzerine and ederse, bir şey değildir, fakat mezbah üstündeki takdime üzerine and eden borçlu olur, dersiniz. 18 Siz, ey körler, hangisi daha büyüktür? Takdime mi, yoksa takdimeyi mukaddes kılan mezbah mı? 19 İmdi, mezbah üzerine and eden, onun ve üstünde olan bütün şeylerin üzerine and eder. 20 Ve mabet üzerine and eden, onun üzerine, ve içinde sakin olan üzerine and eder. 21 Ve gök üzerine and eden, Allahın tahtı ve onun üstünde oturanın üzerine and eder. 22 Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Çünkü nânenin, anasonun, ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz, ve şeriatin daha ağır işlerini, adaleti, merhameti, ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı idiniz. 23 Ey kör kılavuzlar, siz küçük sineği süzerek ayırırsınız, fakat deveyi yutarsınız! 24 Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Çünkü siz bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, fakat onların içi soygunculuk ve taşkınlıkla doludur. 25 Sen, ey kör Ferisi, önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dışı da temiz olsun. 26 Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki, dıştan güzel görünürler, fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar. 27 Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz. 28 Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Çünkü siz peygamberlerin kabirlerini yaparsınız, salihlerin türbelerini de donatırsınız, 29 ve: Babalarımızın günlerinde olsaydık, onlarla beraber peygamberlerin kanlarına girmezdik, diyorsunuz. 30 Böylece peygamberleri öldürenlerin oğulları olduğunuza kendiniz şahitlik ediyorsunuz. 31 Öyle ise, siz de babalarınızın ölçeğini doldurun. 32 Siz, ey yılanlar, siz, ey engerekler nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? 33 Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum; siz onlardan bazılarını öldürecek, ve haça gereceksiniz; ve bazılarını havralarda dövecek, ve şehirden şehre kovacaksınız; 34 ki, salih olan Habilin kanından, mabetle mezbah arasında öldürdüğünüz Barahiya oğlu Zekaryanın kanına kadar, yeryüzünde dökülen her salih kan, üzerinize gelsin. 35 Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler bu neslin üzerine gelecektir. 36 Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuk, yavrularını kanatları altına nasıl toplarsa, ben de senin çocuklarını kaç kere öyle toplamak istedim, ve siz istemediniz. 37 İşte, eviniz size ıssız bırakılacak. 38 Çünkü size diyorum: Rabbin ismi ile gelen mübarek olsun, deyinceye kadar, artık siz beni görmeyeceksiniz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.