Yeni Ahit/Matta/23

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Münafıklık Hakkında Uyarı

1İsa, bunun ardından havarilerine ve oradaki kalabalığa şöyle hitap etti: 2"Dînî hukuk öğretmenleri ve Ferisiler, Musa'nın yerinde otururlar. 3Dolayısıyla, onların size yapmanızı söyledikleri amelleri yerine getirmede özen gösterin. Fakat onların işledikleri amelleri işlemeyin. Zira, onlar hakkında vaaz ve nasihatte bulundukları işleri kendileri yapmazlar. 4Ağır ve taşınması zor olan yükleri başkalarının omuzlarına yüklerler, fakat kendilerine gelince, bir parmak bile oynatmak istemezler. 5İşledikleri amelleri, insanlar görsün diye yaparlar; dînî metin kutularını[1] büyük, elbiselerinin püsküllerini ise uzunca yaparlar. 6Ziyafetlerde, başköşeye oturmayı ve sinagoglarda önemli yerlere oturmayı çok severler. 7Pazar yerlerinde saygı duyularak kendilerine selam verilmesinden ve başkaları tarafından 'Rabbi' diye çağırılmaktan çok hoşlanırlar. 8Fakat kimse size 'Rabbi' diye hitap etmesin. Zira sizin bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz birbirinizin kardeşisiniz. 9Dünya üzerindeki hiç kimseye 'Baba' diye hitap etmeyin, zira sizin bir tane Babanız vardır, O da göktedir. 10Ne de kimse sizi talimci olarak çağırmasın, çünkü sizin bir tek Talimciniz vardır ve o Mesih'tir. 11İçinizde kim en üstün ise, hizmetkârınız o olsun. 12Kim kendisini yüceltirse, onun gururu kırılacaktır ve kim tevazu gösterirse, o yüceltilecektir."

Ferisilere ve Dinî Hukuk Öğretmenlerine Yazıklar Olsun!

13Yazıklar olsun, dinî hukuk öğretmenleri ve Ferisiler, sizi münafıklar! Göklerin kapısını insanların yüzlerine kapatırsınız. Siz kendiniz girmediğiniz gibi, içeri girmek isteyenlere de engel olursunuz. 14[2]

15Yazıklar olsun, dinî hukuk öğretmenleri ve Ferisiler, sizi münafıklar! Tek bir şahsı inancınıza döndürmek için karalarda ve denizlerde seyahat edersiniz. Amacınıza ulaşıp dininize döndürdüğünüzde de o şahsı sizden iki kat Cehennemlik hâle getirirsiniz.

16Yazıklar olsun, sizi kör rehberler! Şöyle diyorsunuz, 'Eğer birisi tapınak üstüne yemin ederse, bunun hiçbir anlamı yoktur; ama Tapınak'ın altınına yemin ederse, bu yeminle bağlıdır.' 17Sizi kör aptallar! Hangisi daha büyüktür, oradaki altın mı, yoksa o altını kutsal hâle getiren Tapınak mı? 18Ayrıca diyorsunuz ki 'Eğer birisi sunak üstüne yemin ederse, bunun hiçbir anlamı yoktur; fakat kim sunağa sunulmuş adaklar üstüne yemin ederse, bu yeminle bağlıdır.' 19Sizi körler! Hangisi daha büyüktür, adaklar mı, yoksa adakları kutsal hâle getiren sunak mı? 20Dolayısıyla, kim sunak üstüne yemin ederse, hem sunak üstüne hem de ondaki herşey üstüne yemin etmiş olur. 21Kim tapınak üstüne yemin ederse, hem tapınak üstüne hem de tapınaktaki Tanrı üstüne yemin etmiş olur. 22Kim de gök üstüne yemin ederse, hem Tanrı'nın tahtı üstüne hem de o tahtta oturan Tanrı üstüne yemin etmiş olur.

Açıklamalar
  1. Bu kutular, muska gibi küçük ve içinde Tevrat'tan metin içeren kutucuklardır.
  2. Bazı el yazmalarında burada Markus 12:40'a ve Luka 20:47'ye benzer sözler yer almaktadır.