Yeni Ahit/Galatyalılara/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Mesih bizi hürriyet için azat etti; imdi sabit durun, ve tekrar kulluk boyunduruğuna tutulmayın. 2 İşte, ben Pavlus size diyorum: Eğer sünnet olunursanız, Mesih size hiç faide etmez. 3 Ve sünnet olunan her adama bütün şeriati tutmağa borçlu olduğuna tekrar şehadet ediyorum. 4 Ey şeriatte salih kılınmak isteyen sizler, Mesihten ayrıldınız, inayetten düştünüz. 5 Çünkü biz salâh ümidini Ruh ile imandan bekliyoruz. 6 Çünkü Mesih İsada ne sünnetlilik, ne de sünnetsizlik, fakat sevgi ile âmil olan iman işe yarar. 7 İyi koşuyordunuz; hakikate itaatli olmaktan sizi kim menetti? 8 Bu telkin sizi çağırandan değildir. 9 Az maya bütün hamuru mayalar. 10 Ben size Rabde itimat ederim ki, başka bir şey düşünmeyeceksiniz; fakat sizi karıştıran, kim olursa olsun, cezasını çekecektir. 11 Fakat, ey kardeşler, eğer ben hâlâ sünnetlilik vâzediyorsam, niçin hâlâ eza çekiyorum? Bu halde haçın tökezi iptal olunmuştur. 12 Sizi rahatsız edenler daha iyisi kendilerini hadım etsinler! 13 Çünkü, ey kardeşler, siz hürriyet için çağırıldınız, ancak hürriyet bedene bir fırsat olmasın, fakat birbirinize sevgi ile hizmet edin. 14 Çünkü bütün şeriat bir sözde, yani, şunda tamamlanır: "Kendi komşunu kendin gibi seveceksin." 15 Fakat birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız, sakının ki, birbiriniz tarafından telef edilmeyesiniz. 16 Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz. 17 Çünkü beden Ruha karşı, ve Ruh bedene karşı arzu eder; çünkü istediğiniz şeyleri yapmayasınız diye, bunlar birbirine zıttırlar. 18 Fakat Ruh size kılavuzluk ediyorsa, şeriat altında değilsiniz. 19 Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet, 20 putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar, 21 hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söylüyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almayacaklardır. 22 Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat, 23 hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur. 24 Ve Mesih İsanın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler. 25 Eğer Ruh ile yaşıyorsak, Ruh ile de yürüyelim. 26 Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmayalım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.