Yeni Ahit/Matta/16

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bir Mucize Talebi[1]

1Ferisiler ve Saddukiler İsa'nın yanına geldiler ve onu imtihan etmek için, ondan gökten bir mucize göstermesi talebinde bulundular. 2İsa onlara şöyle karşılık verdi, "Siz şöyle dersiniz, 'Hava iyi olacak, çünkü gökyüzü kızıldır' 3sabahleyin de şöyle dersiniz 'Bugün hava fırtınalı olacak, çünkü gökyüzü kızıl ve bulutlu'. Gökyüzünün görünüşünü nasıl yorumlayacağınızı biliyorsunuz, fakat vakitlerin alâmetlerini nasıl yorumlayacağınızı bilmiyorsunuz. 4Kötü kalpli ve eşlerine sadık olmayan bir nesil bir mucize talep ediyor, fakat onlara Yunus'un mucizesinden başka bir mucize verilmeyecek." İsa bunun ardından onları terketti ve oradan uzaklaştı.

Ferisilerin ve Saddukilerin Mayası[2]

5Gölün karşı tarafına geçerlerken, havariler yanlarına ekmek almayı unuttular. 6İsa onlara şöyle dedi, "Dikkatli olun, Ferisilerin ve Saddukilerin mayasına karşı tetikte olun!" 7Bunu aralarında konuştular ve şu neticeye vardılar, "Böyle söylemesinin nedeni, yanımızda ekmek getirmediğimiz için". 8Neyi tartıştıklarının farkında olan İsa, şöyle sordu, "Sizi az imanlılar! Neden aranızda hiç ekmeğinizin olmamasına dair konuşuyorsunuz?" 9Hâlâ anlamayacak mısınız? Beş somunun beş bin kişiye yettiğini ve kaç sepet artık topladığınızı 10ya da yedi somunun dört bin kişiye yettiğini ve kaç sepet artık topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 11Nasıl oluyor da sizinle ekmek hakkında konuşmadığımı anlamıyorsunuz? Fakat şunu söylüyorum, Ferisilerin ve Saddukilerin mayasına karşı tetikte olun. 12O zaman, onlara, kendilerini ekmekte kullanılan mayaya karşı değil, fakat Ferisilerin ve Saddukilerin öğretilerine karşı korumaları gerektiğini söylediğini anladılar.

Petrus'un, İsa'nın Mesih Olduğunu Beyan Etmesi[3]

13İsa, Filipus Kayseryası'na geldiği zaman, havarilerine şunu sordu, "İnsanlar, İnsanoğlu'nun kim olduğu hakkında ne diyorlar?" 14Onlar şöyle cevapladı, "Bazıları Vaftizci Yahya olduğunu, bazıları İlyas ve yine diğer bazıları da Yeremya ya da diğer peygamberlerden birisi olduğunu söylüyor". 15İsa şunu sordu, "Fakat siz ne diyorsunuz? Siz kim olduğumu düşünüyorsunuz?" 16Simun Petrus şöyle yanıtladı, "Sen Mesih'sin, Diri Tanrı'nın Oğlusun". 17İsa şöyle karşılık verdi, "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun! Çünkü bu bilgi sana et ve kandan oluşan tarafından değil, gökteki Babam tarafından açıklandı. 18Ve ben de senin Petrus[4] olduğunu ve bu kaya üzerinde kilisemi inşa edeceğimi ve Hades'in Kapıları'nın[5] ona galebe çalamayacağını söylüyorum. 19Göksel krallığın anahtarlarını sana vereceğim; öyle ki yeryüzünde bağladığın şey gökte de bağlanmış olacak ve yeryüzünde serbest bıraktığın şey gökte de serbest bırakılmış olacak. 20Bunun ardından havarilerine, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememelerini tembihledi.

İsa'nın Kendi Ölümünü Önceden Haber Vermesi[6]

21O vakitten sonra İsa havarilerine, Kudüs'e gitmesi ve kavmin yaşlıları, din adamı reisleri ve dinî hukuk öğretmenleri tarafından birçok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini anlatmaya başladı. 22Petrus onu bir kenara çekti ve ona söylenmeye başldı, "Hiçbir zaman ey Rab! Bu hiçbir zaman senin başına gelmeyecek!". 23İsa döndü ve Petrus'a şöyle dedi, "Önümden çekil ey Şeytan! Sen ayağıma takılacak bir engelsin; senin zihninde Tanrısal endişeler değil, fakat tamamen insani endişeler var". 24İsa daha sonra havarilerine şöyle dedi, "Kim benim havarim olmak istiyorsa kendilerinden vazgeçmeli ve çarmıhlarını sırtlanıp beni takip etmelidir. 25Çünkü, kim hayatını kurtarmak isterse onu kaybedecek ve kim hayatını benim için yitirirse onu kurtarmış olacak. 26Bir insan bütün dünyayı elde etse fakat hayatını kaybetse, neye yarar? Kim, hayatını kurtarmak karşılığında ne ödün verebilir? 27Çünkü, İnsanoğlu, Babasının görkemiyle ve melekleriyle beraber gelecek ve her kişiye yaptığı işlere göre karşılık verecek. 28Gerçekten size şunu söylüyorum, buradakiler arasında bazıları İnsanoğlu'nun egemenliği ile geldiğini görmeden ölmeyecektir."

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 8:11-13; Luka, 12:54-56
  2. Ayrıca bkz. Markos, 8:14-21
  3. Ayrıca bkz. Markos, 8:27-30; Luka, 9:18-21
  4. Petrus isminin Yunanca anlamı, "kaya" demektir.
  5. Hades'in Kapıları ile "ölüler diyarı" kastedilmektedir.
  6. Ayrıca bkz. Markos, 8:31-38; Luka, 9:22-27