Yeni Ahit/Romalılara/10

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey kardeşler, yüreğimin arzusu ve onlar hakkında Allaha yalvarışım kurtuluşları içindir. 2 Çünkü onlara şehadet ederim ki, Allah için gayretleri vardır, fakat bilgiye göre değil. 3 Çünkü Allah salâhını bilmeyip kendilerininkini sabit kılmağa çalışarak Allah salâhına tâbi olmadılar. 4 Çünkü salâh için her iman edene şeriatin sonu Mesihtir. 5 Çünkü Musa, şeriatten olan salâhı işleyen adam onunla yaşayacaktır, diye yazıyor. 6 Fakat imandan olan salâh böyle diyor: "Kendi yüreğinde: Göke kim çıkacak? (yani, Mesihi indirmek için;) 7 yahut: Ölüler diyarına kim inecek? (yani, Mesihi ölülerden çıkarmak için;) deme." 8 Fakat ne diyor? "Kelâm (yani, ilân ettiğimiz iman kelâmı,) sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir;" 9 şöyle ki, İsa Rabdir diye ağzınla ikrar edersen, ve Allahın onu ölülerden kıyam ettirdiğine yüreğinle iman edersen, kurtulacaksın; 10 çünkü salâh için yürekle iman edilir, ve kurtuluş için ağızla ikrar edilir. 11 Çünkü kitap diyor: "Ona her iman eden utandırılmayacaktır." 12 Çünkü Yahudi ile Yunanlının farkı yoktur; çünkü kendisi hepsinin Rabbidir, bütün kendisini çağıranlara ganidir; 13 çünkü: "Her kim Rabbin ismini çağırırsa, kurtulacaktır." 14 İmdi kendisine iman etmedikleri zatı nasıl çağıracaklar? Ve işitmedikleri zata nasıl iman edecekler? Ve vâzeden olmaksızın, nasıl işitecekler? 15 Ve eğer gönderilmezlerse, nasıl vâzedecekler? Nitekim: "İyi şeyler müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!" diye yazılmıştır. 16 Fakat hepsi müjdeyi dinlemediler. Çünkü İşaya diyor: "Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?" 17 Öyle ise, iman işitmekten, ve işitmek Mesihin kelâmı vasıtası ile olur. 18 Fakat diyorum: İşitmediler mi? Evet:
"Onların ahengi bütün dünyaya,
Ve sözleri yerin uçlarına varmıştır."
19 Fakat diyorum: İsrail bilmedi mi? Evvelâ Musa diyor:
"Bir millet olmayanla ben sizi gayretlendireceğim,
Anlayışsız bir milletle sizi kızdıracağım."
20 Ve İşaya cesaret edip diyor:
"Beni aramayanlar tarafından bulundum;
Beni sormayanlara zahir oldum."
21 Fakat İsraile diyor: "İtaatsizlik eden ve karşı koyan bir kavma bütün gün ellerimi uzattım."

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.