Yeni Ahit/İbranilere/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Çünkü, günahlar için hediyeler ve kurbanlar takdim etsin diye, her başkâhin insanlardan alınarak Allaha ait şeylerde insanlar için tayin olunur; 2 cahillere ve sapıklara mülâyimlikle muamele edebilir, çünkü kendisi de zayıflıkla kuşatılmıştır; 3 ve bundan dolayı kavm için olduğu gibi, kendisi için de günahlar için takdim etmeğe borçludur. 4 Ve insan bu şerefi kendi kendine değil, ancak Harun gibi, Allah tarafından çağırıldığı zaman alır. 5 Böylece de Mesih başkâhin edilmek için kendi kendini taziz etmedi, fakat kendisine:
"Sen benim Oğlumsun,
Ben seni bugün tevlit ettim,"
diyen zat taziz etti; 6 nasıl ki, başka bir yerde de diyor:
"Melkisedek tertibi üzre,
Sen ebediyen kâhinsin."
7 Bedeninin günlerinde Mesih, kendisini ölümden kurtarmağa kadir olana kuvvetli feryatla ve gözyaşları ile dualar ve yalvarışlar takdim etmiş, ve takvası sebebi ile işitilmişti; 8 ve Oğul olduğu halde, çektiği elemlerden itaat öğrendi; 9 ve kemale erdirilmiş olarak, Allah tarafından Melkisedek tertibi üzre başkâhin tesmiye olunup 10 kendisine itaat edenlerin hepsi için ebedî kurtuluş sebebi oldu. 11 Bunun hakkında söyleyecek çok sözümüz vardır, ve kulaklarınız işitmekte ağırlaştığından, tefsiri güçtür. 12 Çünkü siz bu vakte kadar muallimler olmağa borçlu iken, yine birinin size Allahın vahiylerinin başlangıcının unsurlarını öğretmesine ihtiyacınız var; ve kuvvetli yiyeceğe değil, süte muhtaçlardan olmuşsunuz. 13 Çünkü her sütle beslenen salâh sözünde tecrübesizdir, çünkü bebektir. 14 Fakat kuvvetli yiyecek kâmillerin, yani, hasseleri iyi ve kötüyü ayırt etmek için kullanışla terbiye edilmiş olanlarındır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.