Yeni Ahit/İbranilere/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bunun için Mesih hakkında ilk talimi bırakmış olarak kemale doğru ilerleyelim; ve yine ölü işlerden tövbenin, ve Allaha imanın, 2 vaftizler taliminin, ve eller komasının, ve ölülerin kıyamının, ve ebedî hükmün temelini atmayalım. 3 Ve eğer Allah izin verirse, bunu yapacağız. 4 Çünkü bir kere nurlandırılmış, ve semavî vergiden tatmış ve Ruhülkudüse hissedar edilmiş, 5 ve Allahın iyi sözünü ve gelecek âlemin kudretlerini tatmış oldukları halde 6 yoldan sapmış olanları yine tövbe için yeniletmek imkânsızdır; çünkü yeniden Allahın Oğlunu kendileri için haça geriyor ve rüsvay ediyorlar. 7 Çünkü çok defa üzerine düşen yağmuru içen, ve kimler için tımar olunuyorsa, onlara faideli nebatat husule getiren toprak Allah tarafından bereket alır; 8 fakat dikenler ve deve dikenleri husule getirdiği zaman merdut ve lânete yakındır; onun sonu yanmaktır. 9 Fakat sevgililer, böyle söylediğimiz halde, sizin hakkınızda daha iyi, ve kurtuluşa ait şeylere kaniiz; 10 çünkü Allah adaletsiz değildir ki, sizin işinizi, ve mukaddeslere hizmet etmiş olarak ve ederek kendi ismi için gösterdiğiniz sevginizi unutsun. 11 Ve arzu ediyoruz ki, ümidin tamamlığı için, her biriniz sonuna kadar aynı gayreti göstersin, 12 ta ki, tembel değil, fakat iman ve sabır vasıtası ile vaitlere varis olanlara uyanlar olasınız. 13 Çünkü Allah İbrahime vadettiği zaman, daha büyük birinin hakkı için yemin edemediğinden kendi kendi üzerine and ederek dedi: 14 "Gerçekten seni ziyadesi ile mübarek kılacağım, ve seni ziyadesi ile çoğaltacağım." 15 Ve böylece sabretmiş olarak vaade erişti. 16 Çünkü insanlar daha büyüğün hakkı için yemin ederler; ve onların indinde, ispat için her münazaanın sonu yemindir. 17 Allah bunda kendi muradının değişmezliğini vaadin varislerine daha ziyade göstermeği murat ederek yeminle araya girdi; 18 ta ki, önümüze konulan ümidi tutmak için sığınan bizler, Allahın onlarda yalan söylemesi imkânsız olan iki değişmez şeyler vasıtası ile kuvvetli teselliye malik olalım; 19 can lengeri gibi emin ve metin olan o ümidimiz vardır ki, perdenin iç tarafına girer; 20 oraya önden gidenimiz, İsa, Melkisedek tertibi üzre ebediyen başkâhin olarak girmiştir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.