Yeni Ahit/Galatyalılara/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ne insanlardan, ne de insan vasıtası ile değil, ancak İsa Mesih, ve onu ölülerden kıyam ettiren Baba Allah vasıtası ile resul olan Pavlus, 2 ve benim ile olan bütün kardeşler, Galatya kiliselerine: 3 Baba Allahtan, ve Babamızın ve Allahımızın iradesine göre, bizi şimdiki kötü dünyadan kurtarsın diye, 4 günahlarımız için kendisini teslim eden Rabbimiz İsa Mesihten, size inayet ve selâmet olsun; 5 Allaha ebetler ebedince izzet! Amin. 6 Sizi Mesihin inayetinde çağırandan böyle çabukça farklı bir incile dönmekte olduğunuza şaşıyorum; 7 o başka bir incil değildir, fakat sizi karıştıran, ve Mesihin incilini bozmak isteyen bazı kimseler var. 8 Fakat eğer biz, yahut gökten bir melek de, size vâzettiğimiz incilden başka bir incil vâzederse, lânetli olsun. 9 Önce nasıl dedikse, şimdi de tekrar diyorum: Eğer bir kimse size kabul ettiğinizden başka bir incil vâzederse, lânetli olsun. 10 Çünkü şimdi insanların rızasını mı, yoksa Allahın rızasını mı arıyorum? Yahut insanları hoşnut etmeğe mi çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etseydim, Mesihin kulu olmazdım. 11 Çünkü, ey kardeşler, size bildiriyorum ki, benim tarafımdan vâzolunan incil insana göre değildir. 12 Çünkü ben onu insandan almadım, ve öğretilmedim; fakat İsa Mesihin vahyi ile aldım. 13 Çünkü bir vakitler Yahudilikteki yaşayışımı işitmişsinizdir; Allahın kilisesine hadden ziyade eza ve onu perişan ediyordum; 14 atalarımın ananelerine ziyadesi ile gayretli olup milletimde benim yaşımda olanların bir çoğundan ziyade Yahudilikte terakki ediyordum. 15 Fakat beni anamın rahminden ayıran ve inayeti ile çağıran Allah, Milletler arasında onu vâzedeyim diye 16 kendi Oğlunu bende keşfetmeğe razı olunca, hemen et ve kanla danışmadım; 17 ve Yeruşalime benden evvel olan resullerin yanına çıkmadım; fakat Arabistana gittim; ve tekrar Şama döndüm. 18 Ondan sonra, üç yıl nihayetinde, Kifas ile tanışmak için Yeruşalime çıktım, ve onun yanında on beş gün kaldım. 19 Fakat resullerden, Rabbin kardeşi Yakubdan başkasını görmedim. 20 Ve size yazdığım şeylerde, işte, Allahın önünde yalan söylemiyorum. 21 Ondan sonra Suriye ve Kilikya iklimlerine geldim. 22 Ve Yahudiyenin Mesihte olan kiliselerine şahsan tanılmış değildim; 23 ve ancak: Bir vakitler bize eza eden adam bir vakitler perişan ettiği imanı şimdi vâzediyor, diye işitiyorlar; 24 ve Allahı bende taziz ediyorlardı.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.