Yeni Ahit/İbranilere/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi onun rahatına girmek vaadi baki iken, sizden biri ondan geri kalmış görünmesin diye, korkalım. 2 Çünkü onlar olduğu gibi biz de müjdelendik; fakat işittikleri söz işitenler tarafından imanla birleştirilmediğinden dolayı, faide vermedi. 3 Çünkü:
"Öfkemde and ettiğim gibi,
Rahatıma girmeyeceklerdir,"
demiş olduğu gibi, biz iman etmiş olanlar o rahata gireriz; bununla beraber onun işleri dünyanın kuruluşundan beri bitmiştir. 4 Çünkü yedinci gün hakkında bir yerde böyle demiştir: "Ve Allah bütün işlerinden yedinci günde istirahat etti," 5 ve bu yerde yine:
"Rahatıma girmeyeceklerdir,"
demiştir. 6 İmdi önce müjdelenmiş olanlar itaatsizlik sebebi ile girmedikleri halde bazılarının ona girecekleri sabit olduğundan dolayı 7 bu kadar zaman sonra Davudda: Bugün, diyerek yine bir gün tayin ediyor; nitekim evvelce:
"Eğer bugün onun sesini işitirseniz,
Yüreklerinizi katılaştırmayın,"
denilmiştir. 8 Çünkü eğer Yeşu onlara rahat vermiş olsaydı, bu şeylerden sonra başka bir gün hakkında söylemezdi. 9 Öyle ise, Allahın kavmı için bir sebt günü rahatı kalıyor. 10 Çünkü Allah kendi işlerinden istirahat ettiği gibi, rahatına girmiş olan da bizzat kendi işlerinden istirahat etmiştir. 11 İmdi ayni itaatsizlik nümunesi ile kimse düşmesin diye, o rahata girmeğe gayret edelim. 12 Çünkü Allahın kelâmı canlıdır ve müessirdir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de mafsalları ve iliği bölünceye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir. 13 Ve onun nazarında belli olmayan bir mahlûk yoktur; fakat işimiz kendisi ile olan zatın gözlerine her şey çıplaktır ve açılmıştır. 14 İmdi göklerden geçmiş olan büyük başkâhinimiz Allahın Oğlu İsa varken, ikrarımızı sıkı tutalım. 15 Çünkü zayıflıklarımıza duyguda iştirak edemeyen değil, ancak her şeyde bizim gibi imtihan olunmuş, fakat günahı olmayan bir başkâhinimiz vardır. 16 İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.