Yeni Ahit/1. Selâniklilere/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Pavlus ve Silvanus ve Timoteos, Baba Allahta ve Rab İsa Mesihte olan Selânikliler kilisesine: Size inayet ve selâmet olsun. 2 Dualarımızda sizi anarak, ve Allah ve Babamızın huzurunda iman işinizi, 3 ve sevgi emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesihte olan ümit sebatınızı hiç durmadan hatırlayarak, 4 ey Allah tarafından sevilen kardeşler, sizin intihabınızı bilerek daima hepiniz için Allaha şükrediyoruz; 5 çünkü aranızda sizin için ne gibi adamlar olduğumuzu bildiğiniz gibi, incilimiz size yalnız sözle değil, fakat kudretle ve Ruhülkudüsle ve çok itimatla geldi. 6 Ve siz çok sıkıntı içinde Ruhülkudüsün sevinci ile sözü kabul etmiş olarak bize ve Rabbe uyanlar oldunuz; 7 şöyle ki siz Makedonyada ve Ahayada bütün iman edenlere örnek oldunuz. 8 Çünkü Rabbin sözü sizden yayıldı, Allaha olan imanınız yalnız Makedonya ve Ahayaya değil, fakat her yere varmıştır; şöyle ki bir şey söylemeğe ihtiyacımız yoktur. 9 Çünkü bizim hakkımızda, yanınıza girişimiz nasıl olduğunu, 10 ve ölülerden kıyam ettirdiği kendi Oğlunu, gelecek gazaptan bizi kurtaran İsayı, göklerden beklemek için, ve hay ve hakikî Allaha kulluk etmek için putlardan Allaha nasıl döndüğünüzü kendileri haber veriyorlar.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.