Yeni Ahit/Matta/10

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa on iki şakirdini yanına çağırıp murdar ruhları çıkarmak, her çeşit hastalığı ve her çeşit zayıflığı iyi etmek kudretini onlara verdi. 2 Ve on iki resulün adları şunlardır: birincisi, Petrus denilen Simun, ve kardeşi Andreas; Zebedinin oğlu Yakub, ve kardeşi Yuhanna; 3 Filipus ve Bartolomeus; Tomas, ve vergi mültezimi Matta; Alfeusun oğlu Yakub, ve Taddeus; 4 Gayyur Simun, ve İsayı ele veren Yahuda İskariyot. 5 İsa bu Onikileri gönderdi, ve onlara emrederek dedi: Milletler yoluna gitmeyin, ve Samiriyelilerin şehirlerinden hiç birine girmeyin; 6 fakat daha ziyade İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gidin. 7 Ve giderken: Göklerin melekûtu yakındır, diye vâzedin. 8 Hastaları iyi edin, ölüleri kıyam ettirin, cüzamlıları temiz edin, cinleri çıkarın; meccanen aldınız, meccanen veriniz. 9 Kemerlerinize ne altın, ne gümüş, ne bakır koyun; 10 ne yolculuk için torba, ne iki gömlek, ne çarık, ne değnek alın; zira işçi kendi yiyeceğine lâyıktır. 11 Ve her hangi şehir veya köye girerseniz, orada değerli kim olduğunu araştırın, ve çıkıncıya kadar orada kalın. 12 Ve evin içine girerken evi selâmlayın. 13 Ve eğer o ev değerli ise, selâmınız onun üzerine gelsin; fakat değerli değilse, selâmınız size geri dönsün. 14 Ve kim sizi kabul etmez ve sözlerinizi dinlemezse, o evden veya şehirden çıkarken ayaklarınızın tozunu silkin. 15 Doğrusu size derim: Hüküm günü, o şehirden ziyade Sodom ve Gomorra diyarına kolaylık olacaktır. 16 İşte, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum; imdi, yılanlar gibi akıllı, ve güvercinler gibi saf olun. 17 Fakat insanlardan sakının; çünkü onlar sizi meclislere verecekler, ve havralarında sizi dövecekler; 18 evet, onlara ve milletlere şehadet için benim yüzümden valilerin ve kıralların önüne götürüleceksiniz. 19 Fakat onlar sizi ele verdikleri zaman, nasıl veya ne söyleyeceğinizden kaygı çekmeyin; çünkü ne söyleyeceğiniz o saatte size verilecektir. 20 Zira söyleyen siz değilsiniz, fakat sizde söyleyen Babanızın Ruhudur. 21 Ve kardeş kardeşi, ve baba çocuğunu ölüme teslim edecek, ve çocuklar ana babalarına karşı kalkacaklar, ve onları öldüreceklerdir. 22 Ve benim ismimden ötürü herkes sizden nefret edecekler. Fakat sona kadar dayanan, kurtulacak olan odur. 23 Fakat size bu şehirde eza ettikleri zaman, ötekine kaçın; çünkü doğrusu size derim: İnsanoğlu gelinceye kadar, siz İsrailin şehirlerini dolaşmağı bitirmeyeceksiniz. 24 Şakirt mualliminden üstün değildir; hizmetçi de efendisinden üstün değildir. 25 Şakirdin muallimi gibi, ve hizmetçinin efendisi gibi olması elverir. Eğer ev sahibine Beelzebul dedilerse, evinin halkına ne kadar ziyade diyecekler! 26 İmdi, onlardan korkmayın; çünkü açılmayacak örtülü, ve bilinmeyecek gizli şey yoktur. 27 Size karanlıkta ne söylüyorsam, aydınlıkta onu söyleyin; ve kulağa söylenen şeyi damlarda bağırın. 28 Bedeni öldürüp de canı öldürmeğe kudreti olmayanlardan korkmayın; ancak daha ziyade cehennemde hem bedeni, hem canı helâk etmeğe kudreti olandan korkun. 29 İki serçe kuşu bir paraya satılmaz mı? ve Babanızın izni olmadıkça onlardan hiç biri yere düşmez. 30 Ve sizin başınızın saçları bile hep sayılıdır. 31 İmdi korkmayın, siz bir çok serçe kuşlarından daha değerlisiniz. 32 İmdi, kim beni insanlar önünde ikrar ederse, ben de onu göklerde olan Babamın önünde ikrar ederim. 33 Fakat kim beni insanlar önünde inkâr ederse, ben de onu göklerde olan Babamın önünde inkâr ederim. 34 Yeryüzüne selâmet getirmeğe geldim sanmayın; ben selâmet değil, fakat kılıç getirmeğe geldim. 35 Çünkü ben adamla babasının, ve kızla anasının, ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymağa geldim; 36 ve adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. 37 Babayı veya anayı benden ziyade seven bana lâyık değildir; oğlu veya kızı benden ziyade seven bana lâyık değildir. 38 Ve haçını alıp ardımca gelmeyen bana lâyık değildir. 39 Canını bulan onu zayedecektir; benim uğruma canını zayeden onu bulacaktır. 40 Sizi kabul eden beni kabul eder; ve beni kabul eden beni göndereni kabul eder. 41 Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygamber karşılığını alacaktır. Bir salihi salih olduğu için kabul eden, salih karşılığını alacaktır. 42 Ve kim bu küçüklerin birine şakirt olduğu için ancak bir bardak soğuk su içirirse, doğrusu size derim ki, karşılığını hiç kaybetmeyecektir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.