Yeni Ahit/Efesoslulara/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın iradesi ile Mesih İsanın resulü Pavlus, Efesosta olan mukaddeslere ve Mesih İsada iman edenlere: 2 Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 3 Bizi Mesihte her ruhanî bereketle semaviyatta bereketlemiş olan Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun; 4 nitekim kendi huzurunda sevgide mukaddes ve lekesiz olalım diye, dünyanın kurulmasından evvel onda bizi seçti; 5 kendi iradesinin rızasına göre Sevgilide bize ihsan ettiği kendi inayetinin izzetinin methi için, 6 bizi evvelden kendisi için İsa Mesih vasıtası ile oğulluğa takdir etti; 7 her hikmette ve anlayışta bize çoğalttığı kendi inayetinin zenginliğine göre, 8 onda kendi kanı ile kurtuluşa, suçlarımızın affine, malikiz; 9 onda tasmim ettiği kendi rızasına göre iradesinin sırrını, 10 yani, vakitlerin tamamiyetinin tertibi için, gerek gökte olanları ve gerek yerde olanları, bütün şeyleri, Mesihte birleştireceğini bize bildirdi; 11 kendi iradesinin reyine göre, bütün şeylerde âmil olanın tasmimine göre evvelden takdir edilmiş olarak, 12 Mesihte önce ümit etmiş olan bizler onun izzetinin methi için olalım diye, onda mirasa nail edildik; 13 siz de hakikat kelâmını, kurtuluşunuzun müjdesini, onda işitmiş, ona iman da etmiş olarak vadin Ruhülkudüsü ile mühürlendiniz; 14 kendi mülkünün kurtuluşu için, onun izzetinin methi için, mirasımızın peyi odur. 15 Bunun için ben de, Rab İsaya olan imanınızı ve bütün mukaddeslere olan sevginizi işitmiş olup 16 sizi dualarımda anarak sizin için durmadan şükrediyorum; 17 ta ki, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı, izzet Babası, size onu bilmekte hikmet ve vahiy ruhunu versin; 18 ta ki, yüreğinizin gözleri nurlandırılmış olarak, kendi davetinin ümidi ne olduğunu, mukaddeslerde onun mirasının izzetinin zenginliği ne olduğunu, 19 iman eden bizler için onun kudretinin kuvveti icrasına göre onun kudretinin hadden ziyade büyüklüğü ne olduğunu bilesiniz; 20 bunu dahi, onu ölülerden kıyam ettirerek her hükûmet ve salâhiyet ve kudret ve hâkimiyet, 21 ve yalnız bu dünyada değil, fakat gelecek dünyada da anılan her ismin fevkinde semaviyatta kendi sağında oturtarak Mesihte işledi; 22 ve her şeyi onun ayakları altında tâbi kıldı, ve onu bütün şeylerin üzerinde baş olmak üzre kiliseye verdi; 23 bu dahi, onun bedeni olup, her şeyde her şeyi dolduranın doluluğudur.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.