Yeni Ahit/Yuhanna/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Üçüncü gün Galilenin Kana şehrinde düğün oldu; İsanın anası da orada idi; 2 İsa ile şakirtleri de düğüne çağırıldı. 3 Ve şarap eksilince, İsanın anası ona dedi: Şarapları yok. 4 İsa ona dedi: Kadın, benden sana ne? Saatim daha gelmedi. 5 Anası hizmetçilere dedi: Size ne derse, onu yapın. 6 Yahudilerin tathirat âdeti üzre, orada her biri iki veya üç metriti alır altı taş küp vardı. 7 İsa hizmetçilere dedi: Küpleri su ile doldurun. Onları ağızlarına kadar doldurdular. 8 Ve hizmetçilere dedi: Şimdi çıkarıp ziyafet reisine götürün; onlar da götürdüler. 9 Ziyafet reisi şarap olmuş suyu tattığı zaman, onun nereden olduğunu bilmiyordu (fakat suyu çıkarmış olan hizmetçiler biliyorlardı), ziyafet reisi güveyi çağırıp ona dedi: 10 Herkes önce iyi şarabı, ve çok içtikleri zaman, kötüsünü kor; sen iyi şarabı şimdiye kadar sakladın. 11 Kendi alâmetlerinin bu başlangıcını İsa Galilenin Kana şehrinde yaptı; ve izzetini gösterdi; şakirtleri de ona iman ettiler. 12 Bundan sonra İsa, anası, kardeşleri ve şakirtleri Kefernahuma indiler; ve orada günlerce kalmadılar. 13 Yahudilerin Fıshı yakındı; İsa da Yeruşalime çıktı. 14 Mabette sığır, koyun ve güvercin satanlar ile sarrafları oturmakta buldu. 15 İplerden bir kamçı yapıp hepsini, koyunları da sığırları da, mabetten kovdu, sarrafların paralarını döktü, ve masalarını devirdi; 16 ve güvercin satanlara dedi: Bunları buradan kaldırın; Babamın evini bir ticaret evi yapmayın. 17 Şakirtleri de: "Senin evinin gayreti beni yiyecek," diye yazılmış olduğunu hatırladılar. 18 İmdi Yahudiler cevap verip ona dediler: Mademki bu şeyleri yapıyorsun, bize ne alâmet gösterirsin? 19 İsa cevap verip onlara dedi: Bu mabedi yıkın, üç günde ben onu ayağa kaldırırım. 20 İmdi Yahudiler dediler: Bu mabet kırk altı yılda yapıldı; sen onu üç günde mi ayağa kaldıracaksın? 21 Halbuki İsa beden mabedi için söylüyordu. 22 İmdi ölülerden kıyam ettiği zaman, bunu söylemiş olduğunu şakirtleri hatırladılar, ve kitaba ve İsanın dediği söze iman ettiler. 23 Ve Fısıhta, bayram günlerinde Yeruşalimde iken, yapmış olduğu alâmetleri görerek çokları onun ismine iman ettiler. 24 Fakat İsa, bütün insanları bildiği için, kendini onlara inanmazdı; 25 çünkü insan için kimsenin şehadetine ihtiyacı yoktu; çünkü insanda ne olduğunu o kendisi bilirdi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.