Yeni Ahit/1. Petrus/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa Mesihin resulü Petrus, Baba Allahın ezelî ilmine göre, 2 Ruhun takdisi ile, itaat için ve İsa Mesihin kanının serpilmesi için seçilmiş olup Pontus, Galatya, Kappadokya, Asya ve Bitinyada dağılmış olan gariplere: Size inayet ve selâmet çoğaltılsın. 3 Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun ki, kendi büyük inayetine göre İsa Mesihin ölülerden kıyamı ile bizi diri bir ümide, çürümez ve lekesiz ve solmaz 4 ve sizin için göklerde saklanılmış olan bir mirasa, yeniden tevlit etti; 5 siz ise Allahın kuvveti ile son vakitte keşfedilmeğe hazır bir kurtuluşa iman vasıtası ile muhafaza olunmaktasınız. 6 Şimdi lüzumuna binaen bir müddet çeşit çeşit tecrübelerle kederlendiniz ise de, bununla çok mesrur olursunuz; 7 ta ki İsa Mesihin keşfolunmasında, fani olduğu halde ateşle kaledilen altından çok kıymetli olan imanınızın imtihanı size medih ve izzet ve şeref olsun; 8 kendisini görmemiş olduğunuz halde seviyorsunuz; şimdi görmeyerek fakat ona iman ederek, 9 imanınızın neticesine, canınızın kurtuluşuna, nail olarak ifade olunamaz ve izzetli bir sevinçle çok mesrur oluyorsunuz. 10 Size gelecek inayete dair peygamberlik etmiş olan peygamberler bu kurtuluş hakkında aradılar ve araştırdılar; 11 kendilerinde olan Mesihin Ruhu, Mesihin elemlerine ve onlardan sonraki izzetlere önceden şehadet ettiği zaman, ne vakit, yahut nasıl bir vakit gösterdiğini araştırdılar. 12 Onlara keşfolundu ki, şimdi gökten gönderilmiş olan Ruhülkudüsle incil vâzedenler tarafından size ilân edilen şeylerle kendilerine değil, fakat size hizmet ediyorlardı; bu şeylere melekler bakmak isterler. 13 Bunun için fikrinizin belini kuşatarak ayık olup İsa Mesihin keşfolunmasında size getirilecek olan inayete tamamen ümit bağlayın; 14 cehaletiniz zamanında olan evvelki arzulara uymayın; 15 fakat sizi çağıran mukaddes olduğuna göre, siz de her hareketinizde itaat çocukları gibi mukaddes olun; 16 zira yazılmıştır: "Mukaddes olacaksınız, çünkü ben mukaddesim." 17 Ve şahsa itibar etmeyerek her birinin işine göre hükmedeni, Baba diye çağırıyorsanız, gurbet vaktinizi korku ile geçirin; 18 ve bilirsiniz ki, atalardan kalma boş yaşayışınızdan fani şeylerle, gümüş yahut altınla değil, 19 fakat kusursuz ve lekesiz kuzu gibi Mesihin kıymetli kanı fidyesi ile kurtuldunuz; 20 gerçek o, dünyanın kuruluşundan evvel ezelden bilindi, ve vakitlerin sonunda sizin için izhar olundu, 21 siz ki kendisini ölülerden kıyam ettiren ve ona izzet veren Allaha onun vasıtası ile iman edenlersiniz; şöyle ki imanınız ve ümidiniz Allahta olsun. 22 Hakikat itaatinde riyasız kardeş sevgisi için canlarınızı temizlemiş olduğunuzdan, fani tohumdan değil, fakat fani olmayandan, 23 Allahın diri ve baki sözü vasıtası ile yeniden tevlit edilmiş olarak yürekten birbirinizi ziyadesi ile sevin. 24 Çünkü:
"Bütün beşer ot gibi,
Ve onun bütün izzeti otun çiçeği gibidir.
Ot kurur, ve çiçeği düşer,
25 Fakat Rabbin sözü ebediyen durur."
Ve size müjdelenmiş olan söz budur.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.