Yeni Ahit/Filipililere/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi sevincim ve başımın tacı, özlediğim sevgili kardeşlerim, böylece Rabde sabit durun, sevgililer. 2 Rabde aynı şeyi düşünmeyi Evodiyaya rica ederim, ve Sintihiye rica ederim. 3 Evet, ey öz arkadaşım, sana da yalvarırım, kendilerine yardım et; çünkü o kadınlar benimle, ve Klemensle, ve isimleri hayat kitabında olan baki emektaşlarımla beraber incilde cehdettiler. 4 Rabde daima sevinin; tekrar diyeceğim: Sevinin. 5 Tatlılığınız bütün insanlara malûm olsun. Rab yakındır. 6 Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin. 7 Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir. 8 Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün. 9 Öğrendiğiniz ve kabul ettiğiniz ve işittiğiniz ve bende gördüğünüz şeyleri de işleyin, ve selâmet Allahı sizinle olacaktır. 10 Şimdi benim hakkımdaki düşüncenizi akıbet tazelettiğinizden dolayı Rabde büyük sevincim oldu; ve bu hususta da düşünüyordunuz, fakat fırsatınız yoktu. 11 Sözüm ihtiyaç hakkında değildir, çünkü ben bulunduğum hal içinde kanaatkâr olmağı öğrenmişimdir. 12 Yoksulluk çekmeği de bilirim, bollukta olmağı da bilirim; her şeyde ve bütün şeylerde, hem tok olmak, hem aç olmak, hem bollukta olmak, hem ihtiyaçta olmak sırrını öğrendim. 13 Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim. 14 Fakat benim sıkıntıma müşareket ettiğinize iyi ettiniz. 15 Ve, ey Filipililer, siz de bilirsiniz ki incilin başlangıcında Makedonyadan çıktığım zaman, vermek ve almak meselesinde yalnız sizden başka hiç bir kilise bana iştirak etmedi; 16 çünkü Selânikte iken de, ihtiyacım üzerine bir iki defa gönderdiniz. 17 Çünkü hediyeyi aramıyorum, fakat sizin hesabınıza çoğalan semereyi arıyorum. 18 Fakat her şeyim var ve bolluktayım; hoş rayihalı koku, Allaha hoş görünen makbul kurban olarak sizden gelen şeyleri Epafroditostan almış olup doluyum. 19 Ve Allahım her ihtiyacınızı kendi zenginliğine göre izzetle Mesih İsada dolduracaktır. 20 Babamız Allaha, ebetler ebedince izzet olsun. Amin. 21 Her mukaddese Mesih İsada selâm edin. Benimle olan kardeşler size selâm ederler. 22 Bütün mukaddesler, ve bilhassa Kayserin evinden olanlar size selâm ederler. 23 Rab İsa Mesihin inayeti ruhunuzla beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.