Yeni Ahit/1. Timoteosa/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İhtiyar adamı azarlama, fakat baba gibi, gençleri kardeşler gibi, 2 yaşlı kadınları analar gibi, genç kadınları tam iffetle kızkardeşler gibi teşvik et. 3 Gerçekten dul olan dul kadınlara hürmet et. 4 Fakat bir dul kadının çocukları yahut torunları varsa, onlar evvelâ kendi evlerine takva göstermeği, ve kendi atalarına karşılık ödemeği öğrensinler; çünkü Allahın indinde bu makbuldür. 5 Fakat gerçekten dul ve yalnız kalmış olan, ümidini Allaha bağlamıştır, ve gece gündüz niyazlara ve dualara devam eder. 6 Fakat kendini zevke veren kadın hayatta iken ölmüştür. 7 Ve kusursuz olmaları için bu şeyleri tenbih et. 8 Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır. 9 İyi işler için hakkında şehadet olunan, bir erkeğin karısı olup altmış yaşından aşağı olmayan dul kadın, 10 eğer çocuklar büyütmüş, eğer misafir kabul etmiş, eğer mukaddeslerin ayaklarını yıkamış, eğer sıkıntıda olanlara yardım etmiş, eğer her iyi işin ardınca gitmişse, kaydolunsun. 11 Fakat daha genç dul kadınları reddet, çünkü Mesihe muhalif olarak nefsanî heveslerine düştükleri zaman, evlenmek isterler; 12 ilk ahdi reddettikleri için mahkûmiyetleri olur. 13 Bununla beraber evleri gezerek aylak olmağı da öğrenirler; ancak yalnız aylak değil, fakat üzerlerine düşmeyen şeyleri söyleyerek başkalarının işlerine karışan boşboğazlar olurlar. 14 İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler; 15 çünkü zaten bazıları Şeytanın ardınca saptılar. 16 Eğer iman eden bir kadının dulları varsa, onlara yardım etsin, ve gerçekten dul kadınlara yardım etmesi için kiliseye yük edilmesin. 17 İyi reislik eden ihtiyarlar, bilhassa kelâma ve talime emek verenler, iki kat hürmete lâyık sayılsınlar. 18 Çünkü kitap diyor: "Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın," ve: "İşçi kendi ücretine müstahaktır." 19 İki veya üç şahitle olmadıkça, bir ihtiyara karşı şikâyet kabul etme. 20 Günah işleyenleri hepsinin önünde tekdir et, ta ki, başkalarının da korkusu olsun. 21 Hatıra göre hiç bir şey yapmayarak, bunları garazsız hıfzetmen için, Allahın ve Mesih İsanın ve seçilmiş olan meleklerinin önünde tenbih ediyorum. 22 Biri üzerine acele ile el koyma; ve başkalarının günahlarına iştirak etme; kendini temiz sakla. 23 Artık yalnız su içme, miden ve sık sık gelen rahatsızlıkların için biraz da şarap iç. 24 Bazı adamların günahları bellidir, önce hükme giderler; fakat bazılarının da ardınca gelirler. 25 Aynı suretle iyi işler de bellidir, ve başkaca olanların gizlenmesi mümkün değildir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.