Yeni Ahit/1. Yuhanna/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa Mesihtir, diye iman eden her adam Allahtan doğmuştur; ve tevlit edeni seven her adam ondan doğmuş olanı sever. 2 Ne zaman Allahı sever, ve onun emirlerini yaparsak, bununla Allahın çocuklarını sevdiğimizi biliriz. 3 Çünkü Allah sevgisi şudur ki onun emirlerini tutalım; ve onun emirleri ağır değildirler. 4 Çünkü Allahtan doğmuş olan herkes dünyayı yener; ve dünyayı yenmiş olan galebe budur, yani, imanımızdır. 5 İsanın Allahın Oğlu olduğuna iman edenden başka, dünyayı yenen kimdir? 6 Su ve kan vasıtası ile, yalnız su ile değil, fakat su ile ve kan ile gelmiş olan budur, İsa Mesihtir. 7 Ve şehadet eden Ruhtur, çünkü Ruh hakikattir. 8 Çünkü şehadet edenler üçtür: Ruh ve su ve kan, ve üçü birde mutabıktırlar. 9 Eğer insanların şehadetini kabul ediyorsak, Allahın şehadeti daha büyüktür; çünkü Allahın kendi Oğlu hakkında ettiği şehadet budur. 10 Allahın Oğluna iman edenin onda şehadeti vardır; Allaha iman etmeyen onu yalancı etmiştir; çünkü Allahın kendi Oğlu hakkında ettiği şehadete iman etmemiştir. 11 Ve şehadet budur ki Allah bize ebedî hayat verdi, ve bu hayat kendi Oğlundadır. 12 Kendisinde Oğul olanda hayat vardır; kendisinde Allahın Oğlu olmayanda hayat yoktur. 13 Ebedî hayatınız olduğunu bilesiniz diye, size, Allahın Oğlunun ismine iman edenlere, bu şeyleri yazdım. 14 Onun huzurunda bizde olan cesaret budur ki eğer kendi iradesine göre bir şey dilersek, bizi dinler; 15 ve her dilediğimiz şeyde bizi dinlediğini bilirsek, kendisinden dilediğimiz dilekleri almakta olduğumuzu biliriz. 16 Eğer bir kimse kardeşinin ölüme götürmeyen bir günah işlemekte olduğunu görürse, dileyecek, ve ölüme götürmeyen günah işleyenlere Allah hayat verecektir. Ölüme götüren günah vardır; onun hakkında rica etsin demiyorum. 17 Her haksızlık günahtır; ve ölüme götürmeyen günah vardır. 18 Allahtan doğmuş olan her adamın günah işlemediğini biliriz; fakat Allahtan doğan kendini tutar, ve şerir ona dokunmaz. 19 Biliriz ki, biz Allahtanız, ve bütün dünya şerirdedir. 20 Ve biliyoruz ki, Allahın Oğlu gelmiştir, ve hakikî olanı bilelim diye, bize anlayış vermiştir, ve biz hakikî olanda, yani, kendi Oğlunda, İsa Mesihteyiz. Hakikî Allah ve ebedî hayat budur. 21 Ey küçük çocuklar, kendinizi putlardan koruyun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.