Yeni Ahit/Luka/17

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve İsa şakirtlerine dedi: Tökezlerin gelmemesi olamaz; fakat vay o adama ki, onun vasıtası ile gelir! 2 Bu küçüklerden birini sürçtürmekten ise, boynuna bir değirmen taşı takılıp denize atılması kendisi için kârlı olur. 3 Sakının; eğer kardeşin suç işlerse, onu azarla; eğer tövbe ederse, ona bağışla. 4 Eğer sana karşı günde yedi kere suç işler, ve yedi kere: Tövbe ederim, diyerek, sana dönerse, ona bağışlayacaksın. 5 Ve resuller Rabbe: İmanımızı artır, dediler. 6 Ve Rab dedi: Eğer bir hardal tanesi kadar imanınız olsaydı, siz bu dut ağacına: Kökünden sökül, denizin içine dikil, der idiniz, ve size itaat ederdi. 7 Fakat sizden kim var ki, çift süren yahut çobanlık eden bir hizmetçisi olup da, tarladan eve gelince, ona: Hemen gel, sofraya otur, der; 8 fakat ona: Akşam yiyeceğimi hazırla, kuşan, ve ben yiyip içinceye kadar, bana hizmet et; ondan sonra sen yer içersin, demez mi? 9 Hizmetçiye emrettiği şeyleri yaptığından dolayı ona teşekkür eder mi? 10 Siz de böylece, size emredilen bütün şeyleri yaptığınız zaman: Biz faidesiz kullarız; bize borç olanı yaptık, deyin. 11 Ve vaki oldu ki, Yeruşalime giderken, İsa Samiriye ve Galile sınırı boyunca geçiyordu. 12 Ve köyün birine girerken, cüzzamlı on adam, uzakta durarak, onu karşıladılar; 13 ve onlar: Ey Üstat İsa, bize acı! diye çağırdılar. 14 İsa onları görünce kendilerine dedi: Gidin, kendinizi kâhinlere gösterin. Ve vaki oldu ki, onlar giderken, temiz oldular. 15 Onlardan biri, iyi olduğunu görüp, yüksek sesle Allaha hamdederek, geri döndü; 16 ve teşekkür edip İsanın ayaklarına kapandı; ve o, bir Samiriyeli idi. 17 İsa cevap verip dedi: On kişi de temizlenmedi mi? Dokuzu nerede? 18 Bu yabancıdan başka, Allaha hamdetmek için geri dönen olmadı mı? 19 Ve İsa ona dedi: Kalk, git; imanın seni kurtardı. 20 Ferisiler tarafından, Allahın melekûtu ne vakit gelir, diye İsaya sorulduğu zaman, onlara cevap verip dedi: Allahın melekûtu gözle görülerek gelmez; 21 ne de: İşte burada! yahut: Orada! diyeceklerdir; çünkü işte, Allahın melekûtu içinizdedir. 22 İsa şakirtlere dedi: Günler gelecek ki, o zaman İnsanoğlunun günlerinden birini görmeği dileyeceksiniz, ve görmeyeceksiniz. 23 Ve size: İşte, orada! İşte, burada! diyecekler; gitmeyin, ve onların arkasından koşmayın; 24 zira gökün altında, şimşek bir yanda çakıp gökün öbür yanına kadar aydınlattığı gibi, İnsanoğlu da kendi gününde böyle olacaktır. 25 Fakat önce ona çok şeyler çekmek, ve bu nesil tarafından reddolunmak gerek. 26 İnsanoğlunun günlerinde de, Nuhun günlerinde olduğu gibi olacaktır. 27 Nuhun gemiye girdiği güne kadar, yerler, içerler, evlenirler, kocaya verilirlerdi; ve tufan geldi, hepsini helâk etti. 28 Lûtun günlerinde de böyle oldu; yerler, içerler, satın alırlar, satarlar, dikerler, bina ederlerdi; 29 fakat Lût Sodomdan çıktığı gün, gökten ateş ve kükürt yağdı, ve hepsini helâk etti; 30 İnsanoğlunun göründüğü gün de böyle olacaktır. 31 O günde, kendisi damın üzerinde, ve eşyası evin içinde olan adam, onları almak için aşağı inmesin; böylece tarlada olan da geri dönmesin. 32 Lûtun karısını hatırlayın. 33 Her kim canını kurtarmağa çalışırsa, onu zayedecektir; fakat kim canını zayederse, onu yaşatacaktır. 34 Size diyorum: O gece bir yatakta iki kişi bulunacak; biri alınacak, öbürü bırakılacak. 35 Birlikte değirmen çeken iki kadın olacak; biri alınacak, öbürü bırakılacak. 36 Ve onlar cevap verip İsaya: Nerede, ya Rab? dediler. İsa onlara: Leş nerede ise, kartallar da orada toplanacaklar, dedi.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.