Yeni Ahit/2. Korintoslulara/5

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Çünkü biliriz ki eğer dünyevî çadır evimiz yıkılırsa, göklerde Allahtan bir binamız, el ile yapılmamış ebedî bir evimiz, vardır. 2 Çünkü gökten olan meskenimizi giyinmeği özleyerek gerçekten bunda ah çekiyoruz; 3 hiç olmazsa giyinmiş olursak, çıplak bulunmayız. 4 Çünkü bu çadırda olan bizler yük altında olarak ah çekiyoruz, çünkü soyunmak değil, ancak giyinmek istiyoruz, ta ki fani olan, hayat tarafından yutulsun. 5 Bu aynı şey için bizi hazırlamış ve bize Ruh peyini vermiş olan Allahtır. 6 İmdi her vakit itimat eder ve biliriz ki bedende mukim oldukça, Rabden uzaktayız 7 (çünkü görünüşle değil, iman ile yürüyoruz); 8 ve itimat ederiz, diyorum, ve daha ziyade bedenden uzak, ve Rabbin yanında bulunmağı arzu ederiz. 9 Bunun için gerek bedende mukim, ve gerek uzakta olsak da, kendisine makbul olmağa gayret ederiz. 10 Çünkü Mesihin hüküm kürsüsü önünde hepimizin görünmesi gerektir; ta ki herkes, gerek iyi gerek kötü, yaptığı şeylere göre bedende yapılan şeyleri alsın. 11 İmdi Rabbin korkusunu bilerek insanları ikna ediyoruz, fakat Allaha izhar olunduk, ve sizin vicdanınıza da izhar olunduğumuzu ümit ederim. 12 Kendimizi size tekrar tavsiye etmiyoruz, fakat size bizim için övünme fırsatını veriyoruz, ta ki yürekle değil, gösterişle övünenlere bir cevabınız olsun. 13 Çünkü eğer kendimizde değilsek, Allah içindir; eğer aklımız başımızda ise, sizin içindir. 14 Çünkü Mesihin sevgisi bizi zorluyor; ve böyle hükmediyoruz ki hepsi uğruna biri öldü, öyle ise, hepsi öldüler; 15 ve hepsi uğruna öldü, ta ki yaşayanlar artık kendileri için değil, fakat kendileri uğruna ölen ve kıyam eden için yaşasınlar. 16 Şöyle ki biz bundan böyle bedene göre kimseyi tanımayız; ve Mesihi bedene göre tanıdıksa da, artık şimdi öylece tanımıyoruz. 17 Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular. 18 Fakat her şey Allahtandır; o, Mesih vasıtası ile bizi kendisi ile barıştırdı; ve barışma hizmetini bize verdi; 19 yani, kendisi ile dünyayı barıştırarak, suçlarını onlara saymayarak, ve bize barışma kelâmını teslim etmiş olarak, Allah Mesihte idi. 20 İmdi Allah sanki vasıtamızla rica ediyormuş gibi, Mesih uğruna elçilik ediyoruz; Allah ile barışın, diye Mesih uğruna yalvarıyoruz. 21 Günahı bilmeyeni bizim için günah yaptı, ta ki biz kendinde Allahın salâhı olalım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.