Yeni Ahit/Matta/17

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa'nın Görüntüsünün Değişimi[1]

1Altı gün sonra İsa, Petrus'u, Yakup'u ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak onları yüksek bir dağa çıkardı. 2Orada onların karşısında görüntüsü değişti. Yüzü güneş gibi parladı ve elbiseleri ışık kadar beyaz oldu. 3Orada Musa ve İlyas göründü. Onlar, İsa ile konuşuyorlardı. 4Petrus İsa'ya şöyle dedi, "Ey Rab, burada olmamız ne iyi. Eğer istersen, bir tane senin için, bir tane Musa için ve bir tane de İlyas için, üç tane barınak kurayım." 5O hâlâ konuşurken, parlak bir bulut onları sarıverdi ve bulutun içinden bir ses şöyle dedi "Bu benim sevdiğim oğlum, ondan çok hoşnutum. Onu dinleyin!" 6Havariler bunu duyduklarında, dehşet içinde kaldılar ve yüzüstü yere kapandılar. 7Fakat İsa geldi ve onlara dokundu ve şöyle dedi, "Kalkın, korkmayın" 8Yukarı doğru baktıklarında, İsa'dan başkasını göremediler. 9Onlar dağdan aşağı inerken, İsa onlara şöyle emir verdi, "İnsanoğlu ölümden dirilinceye kadar, gördüklerinizi kimseye anlatmayın." 10Havariler, ona şunu sordular, "Neden dinî hukuk öğretmenleri, İlyas'ın önce gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" 11İsa şöyle karşılık verdi, "Doğru söylemek gerekirse, İlyas gelecek ve her şeyi düzeltip eski hâline koyacak. 12Fakat size şunu söylüyorum, İlyas zaten geldi bile, fakat onu tanımadılar fakat ona diledikleri her şeyi yaptılar. Aynen bunun gibi İnsanoğlu da onların elinden ızdırap çekecek." 13O zaman havariler, kendilerine Vaftizci Yahya'dan bahsettiğini anladılar.

Cin Etkisindeki Oğlanın İyileştirilmesi[2]

14Kalabalığa ulaştıklarında, bir adam İsa'ya yaklaştı ve önünde diz çöktü. 15Şöyle dedi, "Ey Rab, oğluma merhamet eyle. Nöbetler geçiriyor ve çok acı çekiyor. Sık sık ya ateşler içinde kalıyor ya da sırılsıklam sular içinde kalıyor. 16Onu, havarilerine getirdim fakat onlar onu iyileştiremediler". 17İsa şöyle karşılık verdi, "Sizi imansız ve yoldan çıkmış nesil! Ne kadar daha sizinle kalmam gerekiyor? Ne kadar daha size katlanmam gerekiyor? Oğlanı buraya bana getirin." 18İsa, cini azarladı ve o da çocuktan dışarı çıktı. Aynı vakitte çocuk iyileşti. 19Havariler bunun ardından İsa'ya geldi ve şunu sordular, "Neden biz onu dışarı çıkaramadık?" 20O şöyle karşılık verdi, "Çünkü imanınız çok az. Gerçekten size söylüyorum, eğer bir bir hardal tohumu kadar küçük imanınız olsa ve şuradaki dağa 'Şuradan şuraya yer değiştir' deseniz, dağ yer değiştirecektir. Sizin için hiçbir şey imkansız olmayacaktır." 21[3]

İsa'nın İkinci Kez Kendi Ölümünü Haber Vermesi[4]

22Celile'de toplandıklarında İsa, havarilerine şöyle dedi, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. 23Onu öldürecekler ve üçüncü gün o dirilecek." Bu sözler üzerine havariler üzüntüyle doldular.

Tapınak Vergisi

24İsa ve havarileri Kefernahum'a geldiğinde, iki drahmi Tapınak vergisi memurları, Petrus'a geldi ve şunu sordu, "Öğretmeniniz Tapınak vergisini ödemiyor mu?" 25O "Evet, ödüyor" diye karşılık verdi. Petrus, eve geldiğinde, İsa ilk önce konuştu ve şöyle dedi, "Ne dersin Simun, dünyanın kralları, vergiyi ve diğer yükümlülükleri kendi çocuklarından mı yoksa başkalarından mı alırlar?" 26Petrus, "Başkalarından" diye cevapladı. İsa bunun üzerine şöyle dedi, "Bu durumda, çocuklar muaftır". 27Ancak, vergi memurlarında muhalif duygu uyandırmayalım, göle git ve oltanı suya at. İlk yakaladığın balığı al, ağzını aç, onda dört drahmilik bir sikke bulacaksın. Onu al ve benim ve senin vergin olarak memurlara ver".

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Markos, 9:2-13; Luka, 9:28-36
  2. Ayrıca bkz. Markos, 9:14-32; Luka, 9:37-45
  3. Bazı yazmalarda, burada Markos 9:29'a benzer sözler yer almaktadır.
  4. Ayrıca bkz. Markos, 9:30-32; Luka, 9:43-45