Yeni Ahit/2. Korintoslulara/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Kendimizi tekrar tavsiye etmeğe mi başlıyoruz? Yahut bazıları gibi size, yahut sizden tavsiye mektuplarına mı muhtacız? 2 Bütün insanlar tarafından bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılmış mektubumuz sizsiniz; 3 mürekkeple değil, fakat hay olan Allahın Ruhu ile, taş levhalara değil, etten yürekler levhalarına yazılmış, tarafımızdan hazırlanmış Mesihin mektubu olarak zahir oluyorsunuz. 4 Ve Mesih vasıtası ile Allaha doğru böyle itimadımız vardır; 5 bir şeyi kendimizden gibi düşünmeğe biz kendimiz kâfi değiliz, fakat kifayetimiz Allahtandır; 6 ve o bizi yeni ahdin, harfin değil ancak ruhun hizmetçileri olmağa kâfi kıldı; çünkü harf öldürür, fakat ruh diriltir. 7 Fakat taşlara harflerle kazılmış olan ölüm hizmeti izzetle geldi ise — hattâ İsrail oğulları yüzünün geçmekte olan izzetinden ötürü Musanın yüzüne dikkatle bakamıyorlardı, 8 ruh hizmeti nasıl daha ziyade izzetle olmaz? 9 Çünkü mahkûmiyet hizmetinin izzeti varsa, salâh hizmeti izzette daha çok ziyade artar. 10 Çünkü taziz edilmiş olan, bu hususta, daha faik izzet sebebinden, taziz olunmadı. 11 Çünkü geçmekte olan izzetli oldu ise, baki kalan daha çok ziyade izzetlidir. 12 İmdi böyle ümidimiz olarak çok cesaret kullanıyoruz, 13 ve geçmekte olanın sonuna İsrail oğulları dikkatle bakmasınlar diye, kendi yüzü üzerine peçe koyan Musa gibi değiliz; 14 fakat onların fikirleri körlendi; çünkü Mesihte iptal olunduğu onlara keşfolunmayarak, aynı peçe eski ahdin okunmasında bugünkü güne kadar duruyor. 15 Fakat bugüne kadar Musa okundukça, peçe onların yüreği üzerinde kalıyor. 16 Fakat ne zaman Rabbe dönerse, peçe kaldırılır. 17 Ve Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, hürriyet oradadır. 18 Fakat biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin izzetini aynada imiş gibi görerek izzetten izzete aynı surete değiştiriliyoruz; bu da Ruh olan Rab tarafındandır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.