Yeni Ahit/2. Korintoslulara/8

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi, ey kardeşler, Makedonya kiliselerinde verilmiş olan Allahın inayetini size bildiriyoruz ki, 2 büyük sıkıntı imtihanı arasında onların derin fakirliği ile beraber kendilerinin sevinç taşkınlığı onların cömertlik zenginliğinde taştı. 3 Çünkü mukaddeslere olan hizmete iştirak ve inayeti için, çok niyaz ile bizden rica ederek, kudretlerine göre, 4 şehadet ederim ki, kudretlerinin fevkinde de arzuları ile verdiler; 5 ve ümit ettiğimizden fazla olarak kendilerini önce Rabbe, ve Allahın iradesi ile bize teslim ettiler. 6 O kadar ki, önce başladığı gibi bu inayeti sizde öylece bitirsin diye biz Titusu teşvik ettik. 7 Fakat imanda, ve kelâmda, ve bilgide, ve her türlü gayrette, ve bize olan sevginizde, her şeyde, arttığınız gibi, çalışın ki, bu inayette de artasınız. 8 Emir olarak değil, fakat ötekilerin gayreti ile sevginizin hulûsunu da tecrübe ederek söylüyorum. 9 Çünkü Rabbimiz İsa Mesihin inayetini bilirsiniz; onun fakirliği ile siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde fakir oldu. 10 Ve bunda reyimi veriyorum; çünkü bu size faidelidir, siz ki, geçen yıldan beri yalnız yapmakta değil, fakat istemekte de önce başlayanlar idiniz. 11 Şimdi de yapmağı bitirin; şöyle ki, istemekte arzu olduğu gibi, böylece malınıza göre bitirmek de olsun. 12 Çünkü eğer arzu olursa, bir kimsenin malı olmadığına göre değil, malı olduğuna göre vermesi makbuldür. 13 Çünkü başkalarına rahatlık, size sıkıntı olsun diye değil, fakat müsavattan ötürü; 14 onların fazlası sizin eksiğiniz için olsun diye, şimdiki vakitte sizin fazlanız onların eksiği içindir; 15 ta ki: "Çok devşirene artmadı, ve az devşirene eksilmedi," diye yazılmış olduğu gibi, müsavat olsun. 16 Fakat sizin hakkınızda Titusun yüreğine aynı gayreti veren Allaha şükrolsun. 17 Çünkü teşvikimizi kabul etti, fakat daha gayretli olarak kendi arzusu ile tarafınıza çıkıyor. 18 Ve bütün kiliselerde methi incilde olan, ve yalnız bu değil, 19 fakat Rabbin izzeti için ve bizim arzumuzu göstermek için, hizmet ettiğimiz bu inayette kiliseler tarafından yoldaşımız da tayin olunan kardeşi onunla beraber gönderiyoruz; 20 şundan çekiniyoruz ki, tarafımızdan hizmet olunan ihsan hakkında kimse bizi ayıplamasın; 21 çünkü yalnız Rabbin huzurunda değil, fakat insanlar huzurunda da iyi şeylere dikkat ediyoruz. 22 Kendisini çok şeylerde çok kereler gayretli bulduğumuz, fakat şimdi size olan büyük itimadı sebebi ile çok ziyade gayretli olan kardeşimizi onlarla beraber gönderiyoruz. 23 Titusa gelince, o benim ortağım ve sizin için emekdaşımdır; kardeşlerimiz ise, kiliselerin murahhasları, Mesihin izzetidirler. 24 İmdi sevginizin, ve hakkınızda olan övünmemizin nişanesini kiliseler karşısında onlara gösterin.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.